လြိဳင္ေကာ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးေန

လြိဳင္ေကာ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးေန

လြိဳင္ေကာ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄၀ အား အျခားရဲတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃၀ ဦးက လိုက္လံဖမ္းဆီးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို့ ဖမ္းဆီးရာ၌ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ့နယ္ ဘာဒိုေက်းရြာ လယ္ကြင္းတြင္ ပိတ္မိေနစဥ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ဆႏၵျပ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လာေရာက္ဖမ္းဆီးသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေခၚေဆာင္သြား၍ မရေသးသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ့ ဆႏၵျပပြဲ တတိယေနျဖစ္သည့္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၄၀ လာေရာက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မခိုင္ (လြိဳင္ေကာ္)

(Zawgyi)

လြိဳင္ေကာ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးေန

လြိဳင္ေကာ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄၀ အား အျခားရဲတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃၀ ဦးက လိုက္လံဖမ္းဆီးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးရာ၌ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘာဒိုေက်း႐ြာ လယ္ကြင္းတြင္ ပိတ္မိေနစဥ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ဆႏၵျပ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လာေရာက္ဖမ္းဆီးသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေခၚေဆာင္သြား၍ မရေသးသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ဆႏၵျပပြဲ တတိယေနျဖစ္သည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၄၀ လာေရာက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မခိုင္ (လြိဳင္ေကာ္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *