စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ အမႈိက္သိမ္းသမားအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရတဲ့ အဘိုးတစ္ဦး ..

စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ အမႈိက္သိမ္းသမားအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရတဲ့ အဘိုးတစ္ဦး

လမ္းေပၚတြင္ေနထိုင္ျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့တီရွပ္ကို၀တ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အမႈိက္မ်ားကိုစုေဆာင္းျခင္းတို႔ဟာ ပညာတတ္သူတစ္ဦးႏွင့္လုံးဝမသက္ဆိုင္တဲ့အရာလို႔ လူအမ်ားက ထင္မိတတ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီအဘိုးတစ္ဦးဟာ ၎တို႔ထင္ထားတာထက္ ပိုဗဟုသုတရႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အင္တာနက္က ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားတဲ့အခါ အံ့သဩစရာေတာ့မဟုတ္ေနေတာ့ပါဘူး။

Malate-Ermita ေဒသရွိအမႈိက္စုေဆာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အဘိုး Alfredo Manuel ဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမနီလာတကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Debei Cargando က သူ႔ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကို social media ေပၚျပန္လည္မွ်ေဝေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ လူေျပာမ်ားလာခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆုံးအေတြ႕အႀကဳံနဲ႔အေန အဘိုး Alfredo ဟာ အိမ္ရာမဲ့ျဖစ္ပုံရေပမဲ့ တကယ္တမ္း မဟုတ္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဘိုး Alfredo ဟာ အမွန္စင္စစ္ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ လိုင္စင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ရသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။


မနီလာၿမိဳ႕သမိုင္းပါေမာကၡ Benjie Mangubat ဟာ အဘိုး Alfredo ရဲ႕ပုံမ်ားကို ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့သူ႔ရဲ႕ေက်ာင္းသား Debei Alfredo ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ပါေမာကၡ Mangubat က အဘိုး Alfredo ဟာ တစ္ခ်ိန္က မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ သန္႔ရွင္းေရးသမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အဘိုးဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝကို အိမ္မက္မက္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူဟာ ပညာဆက္လက္ေလ့လာဆည္းပူးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ႏွစ္မ်ားၾကာၿပီးေနာက္ Alfredo ဟာ ပညာေရးဘြဲ႕ျဖင့္ East University မွာတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူဟာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ လိုင္စင္ရဆရာတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ဘုတ္အဖြဲ႕စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းစာေမးပြဲမ်ားကိုပါ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

Alfredo က သူယခင္က အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့မူလတန္းေက်ာင္းမွာ တရားဝင္ဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ သူ႔ရဲ႕စိတ္ကူးအိမ္မက္ေတြကို လက္ေတြ႕ျဖစ္လာဖို႔ ေျခတစ္လွမ္းသာလိုတယ္လို႔ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ၎ေက်ာင္း၌ သူ႔အားသူခိုးအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ထားခဲ့သည္ကို

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိလိုက္ရပါတယ္။ သူဟာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္စြဲခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာမသိခဲ့ေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပရန္လည္း မလြယ္ကူခဲ့ပါဘူး။ Alfredo ဟာ သူသည္အမွန္တကယ္အျပစ္မရွိေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ႏွင့္စြဲခ်က္ကို႐ုပ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးစားရင္း ေနာက္ငါးႏွစ္အထိ အခ်ိန္ကုန္လြန္သြားခဲ့ရပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ၎ျပႆာနာဟာ အေၾကာင္းမထူးလာတာေၾကာင့္ အဘိုးဟာ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔အိမ္မက္ကို ဆုံးရႈံးလိုက္ရၿပီး သူမသိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမႈိက္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ လမ္းေပၚရွိ အမႈိက္စုေဆာင္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ ဘဝသစ္တစ္ခုကို စတင္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။

အင္တာဗ်ဴးအၿပီး အဘိုး Alfredo အား လူသိမ်ားလာေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ စိတ္သေဘာထားျပည့္ဝသူေတြက အဘိုးကိုအေဖာ္ျပဳေပးမဲ့ စာအုပ္ေတြကို ေဝငွေပးခဲ့ၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကလည္း အဘိုးအား အစားအေသာက္မ်ား ေဝဌေပးခဲ့ပါတယ္။

Alfredo ဟာတကၠသိုလ္၌ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပညာသင္ၾကားခဲ့စဥ္က ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကို အိမ္မက္မက္ခဲ့သူပါ။ သို႔ေပမဲ့ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကသူမသိလိုက္တဲ့စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕အနာဂတ္ကို ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *