အတုယူသင့္တဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကေလး ပ်ိဳးေထာင္နည္း

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

အစၥေရး လူမ်ိဳးလိုုလည္း ေခၚၾကပါတယ္။ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ကမာၻ႔ေရွးအက်ဆုုံးေသာ လူမ်ိဳးထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။သမိုုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိနိပ္ခံရၿပီးတိုုင္းျပည္ေပ်ာက္ဆုံုးသြားတဲ့အထိ ဆုံုး႐ူံးခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးကိုု ကမာၻမွာ ဉာဏ္ပညာအေကာင္းဆုံုးလူမ်ိဳးလိုု႔သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ကမာၻတစ္ခြင္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး လူဦးေရး ၁၄.၂ သန္းရွိပါတယ္။ကမာၻ႔လူဦးေရရဲ႕ ၀.၂%ရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးဟာ….ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ၂၀ ရာစုုအတြင္း ႏိူဘယ္စုုရွင္မ်ားရဲ႕ ငါးပုံုတစ္ပုံု ၊အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ ၾသဇာအရွိဆုံုးသူမ်ားစားရင္းထဲက ၅၀% ၊အေမရိကန္ နာမည္အႀကီးဆုံုးေသာ ပါေမာကၡေတြထဲမွာ ၃၀% ၊အေမရိကန္ စာေပ၊ ေတးဂီတ၊ ျပဇာတ္ေလာက မွာ ၆၀%၊
ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံုး လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား စာရင္းထဲမွာ ၅၀%၊Forbes စားရင္းအရ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံုးေသာ ပုုဂၢိဳလ္ ၄၀ ထဲမွာဂ်ဴးလူမ်ိဳးက ၁၈ ဦး တိုု႔ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္ၾကသလိုု၊သမိုုင္းမွာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားၾကတဲ့အိုုင္စတိုုင္း၊ ကားလ္မတ္စ္၊ တာအုုိ၀င္ စသည္တိုု႔ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္ၾကပါတယ္။

သုုေတသနအရ ဒီလိုုေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းအားလုံုးထဲမွာဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိုု႔ရဲ႕ မိသားစုုနီတိနဲ႔ ကေလးျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားဟာအဓိကက်တယ္လိုု႔ဆိုုပါတယ္။သူတိုု႔ဘာေတြကိုု တန္ဖိုုးထားလိုု႔ ကေလးမ်ားကိုုဘယ္လိုုသင္ၾကားပ်ိဳးေထာင္ၾကပါသလဲ။

၁။ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ရပ္တည္ အားကိုုးေစျခင္း

ေကာင္းမြန္တဲ့ ကေလးပညာေရးဟာ တိုုးတက္မူ အားလုံုး ၊ ေကာင္းက်ိဳးအားလုံုးရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တယ္လိုု႔ ဂ်ဴးတိုု႔က ယုံုၾကည္ပါတယ္။

ကေလးေတြရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ေတြးေခၚမူနဲ႔ ကိုုယ့္ကိုုကိုု ရပ္တည္ႏိုုင္မူ၊ မိမိကိုုယ္ကိုု အားကိုုးတတ္မူကိုု အေလးထား ပ်ိဳးေထာင္ပါတယ္။

ကေလးကိုု အခ်စ္လြန္ကဲတာမ်ိဳး၊ ပိုုးေမြးသလိုု ေမြးတာမ်ိဳးကိုု လုံုးဝဆန႔္က်င္တယ္။ သူတိုု႔စကားပုံုတစ္ခုုက ဒီလိုုဆိုုပါတယ္။

“ ၅ ႏွစ္ကေလးဟာ သင့္ရဲ႕ အရွင္သခင္၊ ၁၀ ႏွစ္ကေလးဟာ သင့္ရဲ႕ကြၽန္၊ ၁၅ ႏွစ္ကေလးဟာ အေဖနဲ႔တန္းတူျဖစ္သြားၿပီ” တဲ့။ဆိုုလိုုတာက ၅ ႏွစ္ကေလးဆိုုရင္ အတတ္ႏိုုင္ဆုံုး ခ်စ္မယ္။ ပ်ိဳးေထာင္မယ္။ ၁၀ က်ရင္ သူႏိုုင္တဲ့ဝန္ကိုု ထမ္းခိုုင္းမယ္။မိဘမ်ားက သူႏိုုင္သမွ် အခ်ိန္ရရင္ရသလိုု ခိုုင္းရမယ္။ ၁၅ ႏွစ္က်ရင္ ကိုုယ္ပိုုင္ဆုံုးျဖတ္တတ္ေစရမယ္။

၂ ။ စာအုုပ္ခ်စ္တဲ့ဓေလ့

ကေလးမ်ားသိတတ္ခါစအ႐ြယ္မွာပဲ ဂ်ဴးမိသားစုုမ်ားဟာ ပ်ားရည္တစ္စက္ တိုု႔ထားတဲ့ က်မ္းစာအုုပ္ကိုု ကေလးအားႏွမ္း႐ူပ္ေစပါတယ္။ဆိုုလိုုရင္းကေတာ့ စာအုုပ္ဟာ အလြန္ခ်ိဳၿမိန္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္သက္စရာ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း သိေစတဲ့ သေဘာပါ။

ဂ်ဴးမိသားစုုတိုုင္းလိုုလိုု စာအုုပ္စင္ထားရွိၿပီး စာအုုပ္စင္မ်ားကိုု ေခါင္းအုံုးဘက္မွာ ထားရပါတယ္။ စာအုုပ္ဆိုုတာ ခ်စ္႐ုံုတင္နဲ႔ မၿပီးပဲ ေလးစားရတဲ့သေဘာပါရွိပါတယ္။

သူတိုု႔ကိုုသူတိုု႔လည္း စာအုုပ္ခ်စ္တဲ့လူမ်ိဳးလိုု႔ တင္စားၾကတယ္။ သုုေတသန စာတမ္းအရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အထက္ ဂ်ဴးကေလးမ်ားဟာ တစ္လအနည္းဆုံုး စာအုုပ္တစ္အုုပ္ဖတ္ၿပီးတယ္လိုု႔ဆိုုပါတယ္။

၃။ ဉာဏ္ပညာကိုု အေလးထားတတ္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

ဂ်ဴးမိသားစုုထဲမွာ ကေလးမ်ားနည္းနည္းအသိရွိလာၿပီဆိုုရင္ မိခင္ျဖစ္သူက ဒီလိုုေမးျမန္းေလ့ရွိတယ္။ “တကယ္လိုု႔ သားရဲ႕အိမ္က မီးေလာင္သြားတယ္၊ ပစၥည္းေတြလည္း ဘာမွမက်န္ေအာင္ အလုုခံရတယ္။သားဘာကိုုယူၿပီးထြက္ေျပးမလဲ” တဲ့ ၊ ကေလးက ေ႐ႊတိုု႔ ၊ ေငြတိုု႔ ေျဖဆိုုရင္ မိခင္က ျပန္စဥ္းစားအုံုး၊ အဲဒီပစၥည္းဟာ အေရာင္မရွိဘူး၊ အန႔ံအရသာလည္း မရွိဘူးလိုု႔ ျပန္ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

သားက “ ဉာဏ္ပညာ” လိုု႔ ေျဖဆိုုႏိုုင္တဲ့ အထိ မိခင္က တစ္ျဖည္းျဖည္း လမ္းေၾကာင္းေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ ဆီက ပညာေ႐ႊအိုုး လူမခိုုးနဲ႔ ခတ္ဆင္ဆင္တူပါတယ္။ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တိုု႔က ကေလးေတြ သူဖာသာသူသိေစတာမ်ိဳးမဟုုတ္ပဲ မိဘနဲ႔ဆရာမ်ားက တိုုက္႐ိုုက္ေျပာျပတာမ်ားေနပါတယ္။

၄။ စာအုုပ္အမ်ားႀကီးကိုု ၀န္တင္ထားတဲ့ “လား” မျဖစ္ပါေစနဲ႔

စာတအားဖတ္ေတာ့ ဒီစကားပုံု ေပၚေပါက္လာတယ္လိုု႔ ယူဆရပါတယ္။ ကေလးမ်ားကိုု ငယ္ငယ္ကတဲက စာဖတ္ေအာင္ သြန္သင္ေပးၾကတယ္။ ၿပီးရင္ စဥ္းစား တတ္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကပါတယ္။သူတိုု႔အယူအဆအရ ဖတ္မွတ္ေလ့လာျခင္းဟာ အတုုခိုုးျခင္းတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္ၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ျခင္း၊ ကိုုယ္ပိုုင္အျမင္ရွိျခင္းနဲ႔ အသစ္ဖန္တီးတတ္ျခင္းသည္သာ အဓိကက်တယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္ ။

ဗဟုုသုုတ ႂကြယ္ဝၿပီး ဘာမွမလုုပ္တတ္တဲ့သူကိုု စာအုုပ္ကိုုဝန္တင္ထားတဲ့ “ လား” လိုု႔ စကားပုံုနဲ႔ ခိုုင္းႏိူင္းထားပါတယ္။

၅။ ေတြးေခၚျခင္းဆိုုတာ သံသယနဲ႔ အေျဖတိုု႔ ပူးေပါင္းၿပီးျဖစ္ေပၚလာတာပါ။

ဒါလည္းသူတိုု႔ရဲ႕ နာမည္ႀကီးစကားပုံုပါ။ မိဘစကား၊ ဆရာစကားအပါအဝင္ ဘယ္သူေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ သံသယ အရင္ဝင္ခုုိင္းပါတယ္။ သံသယဝင္မွပဲ အေျဖမွန္ထြက္တဲ့သေဘာပါ။
က်ေနာ္တိုု႔ဆီက ေျပာတဲ့အတိုုင္း နာခံမွ လိမၼာမယ္ဆိုုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ ကြဲလႊဲပါတယ္။
မိဘမ်ား အေထာက္အကူ ျဖစ္ဖိုု႔ တင္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။ ႏွစ္သက္ႏိုုင္ၾကပါေစ။

Credit;Sayar Aung Ko Latt

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

အတုယူသင့်တဲ့ ဂျူးလူမျိုးများ၏ ကလေး ပျိုးထောင်နည်း

အစ္စရေး လူမျိုးလိုလည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးများဟာ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးသော လူမျိုးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်း အမျိုးမျိုးဖိနိပ်ခံရပြီးတိုင်းပြည်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိ ဆုံးရူံးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဂျူးလူမျိုးကို ကမ္ဘာမှာ ဉာဏ်ပညာအကောင်းဆုံးလူမျိုးလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။

၂၀၁၅ခုနှစ် ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာ ဂျူးလူမျိုး လူဦးရေး ၁၄.၂ သန်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ဝ.၂%ရှိတဲ့ ဂျူးလူမျိုးဟာ….ဂျူးလူမျိုးများဟာ ၂၀ ရာစုအတွင်း နိူဘယ်စုရှင်များရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံ ၊အမေရိကန်နိုင်ငံ သြဇာအရှိဆုံးသူများစားရင်းထဲက ၅၀% ၊အမေရိကန် နာမည်အကြီးဆုံးသော ပါမောက္ခတွေထဲမှာ ၃၀% ၊အမေရိကန် စာပေ၊ တေးဂီတ၊ ပြဇာတ်လောက မှာ ၆၀%၊
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များ စာရင်းထဲမှာ ၅၀%၊Forbes စားရင်းအရ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ် ၄၀ ထဲမှာဂျူးလူမျိုးက ၁၈ ဦး တို့ဟာ ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ကြသလို၊သမိုင်းမှာ အလွန်ကျော်ကြားကြတဲ့အိုင်စတိုင်း၊ ကားလ်မတ်စ်၊ တာအိုဝင် စသည်တို့ဟာ ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ကြပါတယ်။

သုတေသနအရ ဒီလိုအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းအားလုံးထဲမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ မိသားစုနီတိနဲ့ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်တဲ့နည်းလမ်းများဟာအဓိကကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဘာတွေကို တန်ဖိုးထားလို့ ကလေးများကိုဘယ်လိုသင်ကြားပျိုးထောင်ကြပါသလဲ။

၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရပ်တည် အားကိုးစေခြင်း

ကောင်းမွန်တဲ့ ကလေးပညာရေးဟာ တိုးတက်မူ အားလုံး ၊ ကောင်းကျိုးအားလုံးရဲ့ အခြေခံဖြစ်တယ်လို့ ဂျူးတို့က ယုံကြည်ပါတယ်။

ကလေးတွေရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့တွေးခေါ်မူနဲ့ ကိုယ့်ကိုကို ရပ်တည်နိုင်မူ၊ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးတတ်မူကို အလေးထား ပျိုးထောင်ပါတယ်။

ကလေးကို အချစ်လွန်ကဲတာမျိုး၊ ပိုးမွေးသလို မွေးတာမျိုးကို လုံးဝဆန့်ကျင်တယ်။ သူတို့စကားပုံတစ်ခုက ဒီလိုဆိုပါတယ်။

“ ၅ နှစ်ကလေးဟာ သင့်ရဲ့ အရှင်သခင်၊ ၁၀ နှစ်ကလေးဟာ သင့်ရဲ့ကျွန်၊ ၁၅ နှစ်ကလေးဟာ အဖေနဲ့တန်းတူဖြစ်သွားပြီ” တဲ့။ဆိုလိုတာက ၅ နှစ်ကလေးဆိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ချစ်မယ်။ ပျိုးထောင်မယ်။ ၁၀ ကျရင် သူနိုင်တဲ့ဝန်ကို ထမ်းခိုင်းမယ်။မိဘများက သူနိုင်သမျှ အချိန်ရရင်ရသလို ခိုင်းရမယ်။ ၁၅ နှစ်ကျရင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တတ်စေရမယ်။

၂ ။ စာအုပ်ချစ်တဲ့ဓလေ့

ကလေးများသိတတ်ခါစအရွယ်မှာပဲ ဂျူးမိသားစုများဟာ ပျားရည်တစ်စက် တို့ထားတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ကို ကလေးအားနှမ်းရူပ်စေပါတယ်။ဆိုလိုရင်းကတော့ စာအုပ်ဟာ အလွန်ချိုမြိန်ကြောင်း၊ နှစ်သက်စရာ အလွန်ကောင်းကြောင်း သိစေတဲ့ သဘောပါ။

ဂျူးမိသားစုတိုင်းလိုလို စာအုပ်စင်ထားရှိပြီး စာအုပ်စင်များကို ခေါင်းအုံးဘက်မှာ ထားရပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုတာ ချစ်ရုံတင်နဲ့ မပြီးပဲ လေးစားရတဲ့သဘောပါရှိပါတယ်။

သူတို့ကိုသူတို့လည်း စာအုပ်ချစ်တဲ့လူမျိုးလို့ တင်စားကြတယ်။ သုတေသန စာတမ်းအရ အသက် ၁၄ နှစ်အထက် ဂျူးကလေးများဟာ တစ်လအနည်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။

၃။ ဉာဏ်ပညာကို အလေးထားတတ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးခြင်း

ဂျူးမိသားစုထဲမှာ ကလေးများနည်းနည်းအသိရှိလာပြီဆိုရင် မိခင်ဖြစ်သူက ဒီလိုမေးမြန်းလေ့ရှိတယ်။ “တကယ်လို့ သားရဲ့အိမ်က မီးလောင်သွားတယ်၊ ပစ္စည်းတွေလည်း ဘာမှမကျန်အောင် အလုခံရတယ်။သားဘာကိုယူပြီးထွက်ပြေးမလဲ” တဲ့ ၊ ကလေးက ရွှေတို့ ၊ ငွေတို့ ဖြေဆိုရင် မိခင်က ပြန်စဉ်းစားအုံး၊ အဲဒီပစ္စည်းဟာ အရောင်မရှိဘူး၊ အနံ့အရသာလည်း မရှိဘူးလို့ ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။

သားက “ ဉာဏ်ပညာ” လို့ ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ အထိ မိခင်က တစ်ဖြည်းဖြည်း လမ်းကြောင်းပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆီက ပညာရွှေအိုး လူမခိုးနဲ့ ခတ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က ကလေးတွေ သူဖာသာသူသိစေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိဘနဲ့ဆရာများက တိုက်ရိုက်ပြောပြတာများနေပါတယ်။

၄။ စာအုပ်အများကြီးကို ဝန်တင်ထားတဲ့ “လား” မဖြစ်ပါစေနဲ့

စာတအားဖတ်တော့ ဒီစကားပုံ ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ကလေးများကို ငယ်ငယ်ကတဲက စာဖတ်အောင် သွန်သင်ပေးကြတယ်။ ပြီးရင် စဉ်းစား တတ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးကြပါတယ်။သူတို့အယူအဆအရ ဖတ်မှတ်လေ့လာခြင်းဟာ အတုခိုးခြင်းတစ်မျိုးသာဖြစ်ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိခြင်းနဲ့ အသစ်ဖန်တီးတတ်ခြင်းသည်သာ အဓိကကျတယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။

ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပြီး ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့သူကို စာအုပ်ကိုဝန်တင်ထားတဲ့ “ လား” လို့ စကားပုံနဲ့ ခိုင်းနိူင်းထားပါတယ်။

၅။ တွေးခေါ်ခြင်းဆိုတာ သံသယနဲ့ အဖြေတို့ ပူးပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။

ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ နာမည်ကြီးစကားပုံပါ။ မိဘစကား၊ ဆရာစကားအပါအဝင် ဘယ်သူပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် သံသယ အရင်ဝင်ခိုင်းပါတယ်။ သံသယဝင်မှပဲ အဖြေမှန်ထွက်တဲ့သဘောပါ။
ကျနော်တို့ဆီက ပြောတဲ့အတိုင်း နာခံမှ လိမ္မာမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ကွဲလွှဲပါတယ်။
မိဘများ အထောက်အကူ ဖြစ်ဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သက်နိုင်ကြပါစေ။

Credit;Sayar Aung Ko Latt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *