ၾကက္ႏွစ္ဖြား (၁၉၃၃၊ ၁၉၄၅၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၆၉၊ ၁၉၈၁၊ ၁၉၉၃၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၇) မ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

ၾကက္ႏွစ္ဖြား (၁၉၃၃၊ ၁၉၄၅၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၆၉၊ ၁၉၈၁၊ ၁၉၉၃၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၇) မ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

ၾကက္ႏွစ္ဖြား (၁၉၃၃၊ ၁၉၄၅၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၆၉၊ ၁၉၈၁၊ ၁၉၉၃၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၇) မ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

ၾကက္ႏွစ္သည္ တ႐ုတ္ဒ႑ာရီရာသီခြင္မ်ားတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိုးနတ္မင္း၏ ပါတီသို႔အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္အခ်ိန္တြင္ ေမ်ာက္၊ ၾကက္ ႏွင့္‌ ေခြးတို႔သည္ တျခားေနရာတြင္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ား ေသာင္းက်န္းေနေသာေၾကာင့္ နတ္မင္းမ်ားကိုကူညီၿပီး သြားေရာက္နိမ္ႏွင္းေနေလသည္။

နိမ္ႏွင္းၿပီးေသာအခါ အတူတကြထြက္လာခဲ့ၾကရာ အတူတူေရာက္ရွိလာေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေမ်ာက္သည္ ကိုးခုေျမာက္ေသာ ႏွစ္ဖြားျဖစ္လာၿပီး ၾကက္ႏွင့္ ေခြးတို႔သည္ အစဥ္လိုက္ ၁၀ႏွစ္ေျမာက္ ႏွင့္ ၁၁ႏွစ္ေျမာက္ေသာ ႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္လာေလေတာ့သည္။

ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ သူတို႔၏အလုပ္တြင္ အေလးအနက္ထားၾကသည္။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ျပတ္သားၿပီး မသင့္ေလ်ာ္သည္မ်ားကို ေတြ႕ပါက တိုက္႐ိုက္ေဝဖန္သူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ သတၱိရွိၿပီး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအားေကာင္းသည္။ ႀကီးမားေသာစည္းလုံးေသာ မိသားစုမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။

မည္မွ်ပင္ခက္ခဲေစကာမူ အရႈံးမေပးတတ္ေပ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ေယာက္က သူတို႔ရဲ႕လမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ေနတယ္ဆိုရင္ သူတို႔သည္ အျပင္းအထန္တိုက္ထုတ္လိမ့္မည္။ ေဒါသထြက္ၿပီး အျငင္းအခုံျဖစ္ရင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဓာတ္ငါးပါးႏွင့္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား

ေျမႀကီးဓာတ္ (၁၉၆၉)

တက္ႂကြသည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အျပင္ထြက္ရတာ ႀကိဳက္တယ္။ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို အလြယ္တကူ ရရွိေစပါသည္။ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္အတြက္ အရာအားလုံး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္။ သို႔ေသာ္ မာနႀကီးလြန္းျခင္း မျဖစ္ေအာင္ သတိထားရမည္။

ေ႐ႊဓာတ္ (၁၉၂၁၊ ၁၉၈၁)

အလြန္ျပတ္သားၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဦးတည္ရာတစ္ခုျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ သူတို႔ရဲ႕ေတြးေခၚမႈဟာ အေတာ္ေလး ေရပန္းစားပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စစ္မွန္ေသာေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားရမည္။

ေရဓာတ္ (၁၉၃၃၊ ၁၉၉၃)

သူတို႔က လွပတဲ့အရာေတြကို ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ နားလည္မႈတို႔ကို ရရွိၾကသည္။ ဤႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အလုပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာျခင္းကို ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သစ္သားဓာတ္ (၁၉၄၅၊ ၂၀၀၅)

ေနာက္ေျပာင္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ စိတ္ခံစားမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရၿပီး ခ်စ္ခင္မႈကို ေတာင့္တၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ပိုမိုလြတ္လပ္လာေစရန္ သင္ယူသင့္ၿပီး အျခားသူမ်ားကို အားမကိုးဘဲ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္သင့္သည္။ သူတို႔သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အလြန္ကံေကာင္းၾကသည္။ ဆုံးရႈံးမႈေတြရွိရင္ေတာင္ အျမတ္က ေနာက္ကလိုက္ေနတယ္။

မီးဓာတ္ (၁၉၅၇)

ခိုင္မာေသာအခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈစြမ္းရည္ရွိၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည္။ တစ္ခုခုကို အခ်ိန္မီ မၿပီးေသးရင္ တစ္ခုခု အေႂကြးတင္ေနသလို ခံစားရတယ္။ ပင္ပန္းေပမယ့္ ဒါက သူတို႔ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေစတယ္။ သူတို႔တြင္ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။

ၾကက္ႏွစ္တြင္ေမြးဖြားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အၿမဲတေစ ေျပာင္းလဲတတ္သည္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ခံစားမႈရွိသည္။ သူတို႔က တျခားသူေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရတာ ႀကိဳက္တယ္။

ၾကက္ႏွစ္ဖြားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘဝကို႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေလး ျဖတ္သန္းၾကသည္။ တျခားသူေတြ အမွားလုပ္မိတာကို ျမင္ရင္ သည္းမခံႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္တက္လာေအာင္ အၿမဲကူညီေနမွာေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ယုံၾကည္မႈရွိေသာ္လည္း ဘဝင္ျမင့္ျခင္းမရွိ။

၂၀၂၂ခုႏွစ္အတြင္း ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ ကံေကာင္းေစေသာအရာမ်ားမွာကား

ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္ – ေ႐ႊေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အဝါေရာင္, ကံေကာင္းေစေသာနံပါတ္ – ၅၊ ၇၊ ၈

ကံေကာင္းေစေသာရတနာ – စေတာ္ဘယ္ရီအေရာင္ရွိေသာရတနာ, ကုသိုလ္ျပဳရန္ေကာင္းေသာအရပ္ – အေရွ႕ေျမာက္၊ အေရွ႕

ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာအရပ္ – အေနာက္ေျမာက္, ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပည့္စုံေသာအရပ္ – ေတာင္အရပ္

၂၀၂၂ခုႏွစ္အတြင္း ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ ကံမေကာင္းေစေသာအရာမ်ားမွာကား

ကံမေကာင္းေစေသာအေရာင္ – အနီေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္, ကံမေကာင္းေစေသာနံပါတ္ – ၂၊ ၆

အလုပ္အကိုင္

ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားဟာ ေငြကိုအေလးမထားၾကဘူး ျမန္ျမန္ရွာလို႔ရၿပီး ျမန္ျမန္သုံးျဖဳန္းၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကက္ဖေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္အေပၚ အလြန္ေလးနက္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္ၾကပါတယ္။ သူတို႔မွာ အလုပ္အတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိၾကၿပီး အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ သတၱိရွိၾကတယ္။ သူတို႔ႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာမ်ားျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကက္ဖမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်က်န္းမာေရးရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားမရွိေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေပ။ ၾကက္ႏွစ္ဖြဦးမ်ားသည္ သတိလက္လြတ္မျဖစ္ရပါ။ ၎တို႔သည္ သဘာဝအတိုင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အညီၫြတ္ဆုံး မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပင္ပအခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏က်န္းမာေရးကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

အစားေသာက္မ်ားကို မဆင္မျခင္စားသုံးမႈေၾကာင့္ အစာေျခစနစ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ၾကက္ဖမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ၎တို႔၏ အက်င့္ဆိုးမ်ားႏွင့္ အလြန္အကြၽံ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ျပဳျပင္ရန္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ဘာျဖစ္လာမလဲ ?

၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ကံၾကမၼာအတက္အက်မ်ားရွိမည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၿပီး၊ ဤႏွစ္သည္ ေငြေၾကးႏွင့္ အဆင့္အတန္းအရ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား အတြက္ အေတာ္ေလး ေအာင္ျမင္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက အိပ္မက္မက္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည့္ လစာတိုးမႈ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ၎တို႔စုေဆာင္းထားေသ ာေငြမ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား ဝယ္ယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ မနာလိုေသာ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားကို အလွဲထိုးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး အလုပ္တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးအခ်ိဳ႕ကို ရင္ဆိုင္ရမည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔၏ ဘ႑ာေရးမွာ ယိုယြင္းသြားႏိုင္သည္။

ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား၏ ခိုင္ခံ့ၿမဲၿမံေသာ ႏွလုံးသားကို ျပင္ပက အေႏွာင့္အယွက္ေပးသျဖင့္ အခ်စ္သည္ ေခ်ာေမြ႕ေနမည္မဟုတ္ေပ။ ၎တို႔ကုန္ဆုံးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၂၂ခုႏွစ္သည္ တက္လမ္းမ်ားကိုရွာေဖြႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

အခ်စ္ေရး

ေငြေရးေၾကးေရးကံၾကမၼာလို ေကာင္းေနေသာ အေနအထားမရွိေပမယ့္ စိတ္ပူစရာမလိုေသာ အေနအထားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရရွည္ဆက္ဆံမႈရွိသူ (သို႔) အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္သည္ အရမ္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ မႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ပါ။ တစ္ကိုယ္ေရသမားမ်ားသည္ ၂၀၂၂ တြင္ အခ်စ္ေရးကံ ေကာင္းလာမည္။ သူတို႔အတြက္ အသီးအပြင့္မ်ားေသာ ႏွစ္ျဖစ္မည္။

၎တို႔သည္ စုံတြဲတစ္တြဲျဖစ္လာရန္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း၊ အလားအလာရွိေသာ အခ်စ္ေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၾကလိမ့္မည္ – အျခားသူ၏ မိဘမ်ားက အစပိုင္းတြင္ ကန႔္ကြက္ႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္၊ ၎တို႔၏ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈႏွင့္ က်က္သေရရွိမႈတို႔ျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ကုန္တြင္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတြင္ ၾကက္ႏွစ္မ်ားအတြက္ သာယာဝေျပာေသာ ႏွစ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ေမြးရာပါစြမ္းရည္မ်ားကို ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ၂၀၂၂သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနရာယူထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကံေကာင္းေသာၿဂိဳလ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အဆင္သင့္ခံစားရၿပီး ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ႏွစ္ကုန္တြင္ ၎တို႔၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ မွတ္တိုင္တစ္ခုစီကို ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မနာလိုေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အားကိုးမရေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအသြင္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ အႏၲရာယ္အခ်ိဳ႕ရွိေသးသည္။

မနာလိုမႈသည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာႏိုင္သည္ကို ႀကိဳမသိႏိုင္။ ယခုႏွစ္တြင္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တိုးတက္မႈကို ပ်က္စီးေစမည့္သူမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

အဆုံးတြင္၊ သူတို႔သည္ ႀကိဳးစားၿပီး အေတြ႕အႀကဳံပိုရွိေသာ ဆရာမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္ကို လိုက္နာပါက ၾကက္ႏွစ္မ်ား အတြက္ အရာအားလုံး အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ အဆင့္အတန္း၊ အာဏာႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအသစ္သည္ ၎တို႔၏ ထိုက္တန္ေသာ ဆုလာဘ္မ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေငြေရးေၾကးေရး

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တိုးတက္မႈသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အထင္ႀကီးေလာက္ေသာ ဝင္ေငြကို ယူေဆာင္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ အသုံးစရိတ္မ်ား မပိုပါက အခ်ိဳးက် တိုးလာဖြယ္ရွိသည္။ သတိမထားမိပါက ခိုးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားပင္ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား လုပ္ခ်င္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မွန္သမွ်သည္ ေသေသခ်ာခ် ာစဥ္းစာလုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေပမည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး သိသိသာသာ တိုးလာပါက ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေလာဘမႀကီးဘဲ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

ပညာေရး

၂၀၂၂ တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ထူးခြၽန္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္စုံတစ္ခုကို နားမလည္ေသာအခါတြင္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ အတန္းထဲတြင္ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ၎တို႔သည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အဓိက စာေမးပြဲမ်ားကို ေကာင္းစြာေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး

ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား၏က်န္းမာေရးသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အေတာ္ေလး တည္ၿငိမ္ၿပီး ထူးမျခားနားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမို လုံ႔လစိုက္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ လမ္းတစ္ဝက္တြင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ၾကက္ဖမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မွာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တာလုံး တည္ၿငိမ္ေသာ အရွိန္အဟုန္ ရရွိေစရန္ မွန္ကန္စြာစားေသာက္ၿပီး လုံေလာက္ေသာ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ လိုအပ္သည္။

#credit to 天下第一

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*