ျမန္မာေငြ၃ေသာင္း၆ေထာင္တန္တဲ့စကၤာပူေရာက္ျမန္မာဘိလပ္ေျမအိတ္ခြံ

MYANMAR SCG CEMENT TOATE BAG – 36000 MMK

ေက်းဇူးျပဳပီး လႊင့္မျပစ္ပါနဲ႔ စကၤာပူမွာေဈးႀကီးပါတယ္ လို့

၂၉ ေဒၚလာ ျမန္မာေငြ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ပါ လိုခ်င္ရင္
၃၆၀၀၀ ရွင့္