ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္သို့ ေငြက်ပ္ (၂)ဘီလီယံ လွူဒါန္းလိုက္တဲ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္

Covid-19 ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္သို့ ေငြက်ပ္ (၂)ဘီလီယံ လွူဒါန္း

Covid-19 ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ကုသေရးအတြက္ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အတတ္နိုင္ဆုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး Covid-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကာကြယ္ေဆးဝယ္ယူနိုင္ရန္ အတြက္ကိုလည္း ေငြက်ပ္ (၂)ဘီလီယံကို လွူဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Covid-19 ကပ္ေရာဂါကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနတို့၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင့္ က်ရာေနရာမွ အားလုံးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကပ္ေရာဂါအျမန္ဆုံးကင္းစင္၍ လူသားတို့၏ ပုံမွန္ဘဝကို ျပန္လည္ရရွိပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

Yarwana

source U Zaw Zaw