လူေတြထက္ေတာင္ပို Ro ႏိုင္တဲ့ ေၾကာင္ေလးေတြ

ေၾကာင္ေလးေတြဟာ လူနဲ႔ရင္ပါးၿပီး လူကိုခြၽဲတတ္ စိတ္ေကာက္တတ္ ၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းေနတတ္ပါတယ္

ဒါေပမယ့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းလဲ ရင္းႏီွးၾကၿပီဆိုရင္ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ ဂ႐ုစိုက္တတ္ၾကပါတယ္ေနာ္ သူတို႔ ႐ို ၿပီဆိုရင္ လူေတြလိုက္မမွီဘူး ဆိုတာ ခုပံုေလးေတြက ၫႊန္ျပေနပါတယ္

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

No. 8

No. 9

No. 10

သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးမိဘေတြ အတြက္မ်ွေဝေပးလိုက္ပါေနာ္
Mgaunggyi(barnyarbarnyar)