မေကြးျမိဳ႕တြင္ အိမ္သာက်င္းတူးရာမွ ေငြဒဂၤါး (၉၂၅) ျပားေတြ႔ရွိ

ယေန႔ ေငြေသတၱာေတြ႔ေသာမေကြး မေကြးမွအေပ်ာ္မ်ားစြာနဲ႔ေပ်ာ္ေနၾကေသာ ေဒၚဝါဝါဝင္းတို႔မိသားစုေလးပါ။

အေၾကာင္းကေတာ့ မေကြးၿမိဳ႕နံကပ္ကြၽန္းအုပ္စု သရက္ပင္ကြက္ေက်းရြာတြင္ ဦးဆန္းဝင္း၏ဇနီးေဒၚဝါဝါဝင္းမွ အိမ္သာက်င္းတူးရာမွတင္ျပပါ စာရင္းရိွေငြဒဂၤါးစုစုေပါင္း ၉၂၅ ျပားေတြ႔ရိွေၾကာင္းကို

သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွဆန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ခ်ဳိလတ္တို႔အားတရားဝင္ အသိေပးျပသပါေၾကာင္း။

( မွတ္ခ်က္။ ။ေငြေသတၱာေတြ႔ေသာေန႔ ၈.၈.၂၀၁၉ေန႔က ျဖစ္ပါေၾကာင္း)

Credit-U Pho Ni