လူပ်ိဳႀကီး/အပ်ိဳႀကီးတို႔၏ ေယဘူယ် စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား

လူပ်ိဳႀကီး/အပ်ိဳႀကီးတို႔၏ ေယဘူယ် စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား

လူပ်ိဳႀကီး/အပ်ိဳႀကီးတို႔၏ ေယဘူယ် စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား

၁။ ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းတတ္သည္။ ၂။ ဇီဇာေၾကာင္တတ္သည္။ ၃။ တိရိစာၦန္ကေလးမ်ားကို ခ်စ္တတ္သည္။

၄။ တူ၊တူမကေလးမ်ားကို အခ်စ္ႀကီး တတ္ၾကသည္။ ၅။ တူ၊တူမကေလးမ်ားကို သူတို႔လိုေနရန္ တိုက္တြန္းတတ္ၾကသည္။ ၆။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုက်ဘို႔ အၾကာႀကီး ေစာင့္ရတတ္သည္။

ရ။ အၿမဲလိုလို ဟိုဟာေကာင္းႏိုး၊ဒီဟာေကာင္း ႏိုးေ႐ြးရခက္ေနတတ္သည္။ ဂ။ အေဖ၊အေမ ကို သူမ်ားထက္ ပိုခ်စ္တတ္သည္။ ၉။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လည္း သူမ်ားထက္ ပိုခ်စ္တတ္သည္။

၁၀။ အခ်စ္၊အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္း သူမ်ားထက္ ပိုသိဟန္ ျပတတ္သည္။ ၁၁။ အခ်စ္၊အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္း သူမ်ားထက္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားတတ္သည္။ ၁၂။ မိုးေလဝသလို ခန႔္မွန္းရခက္တတ္သည္။

၁၃။ လိုရင္းမေရာက္ဘဲ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေျပာတတ္သည္။ ၁၄။ အတိတ္၊နမိတ္ ၊တေဘာင္ တို႔ကို ယုံၾကည္တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၅။ မ႐ြာေသာမိုးကို ေမွ်ာ္ကိုးတတ္သည္။

၁၆။ ႏွေျမာတြန႔္တိုေသာ္လည္း အလႉဒါန အေပးအကမ္း ရက္ေရာတတ္သည္။ ၁၇။ စိတ္ထားေကာင္းေသာ္လည္း တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာတတ္သည္။ ၁၈။ လူစိမ္းမ်ားကိုအားမကိုးဟန္ျ ပေသာ္လည္း ရင္းႏွီးသူမ်ားကိုအားကိုးလြ န္တတ္ၾကသည္။

၁၉။ သီခ်င္း၊ဝတၱဳ၊႐ုပ္ရွင္ (အႏုပညာ)မ်ားကို နင့္နင့္နဲနဲ ခံစားတတ္ၾကသည္။ ၂၀။ တစ္ခုခုကိုႀကိဳက္မိလွ်င္ျဖစ ္ေစ၊မႀကိဳက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေျပာမၿပီးတတ္ၾကေခ်။ ၂၁။ အရွက္၊အေၾကာက္ သာမန္ထက္ ပိုႀကီးတတ္သည္။

၂၂။ ဒိုင္ယာရီလိုစာအုပ္မ်ိဳးကို ေရးဖို႔ထက္ သိမ္းထားဖို႔စိတ္ဝင္စားသူမ် ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ၂၃။ အသက္ ေမးလွ်င္ (စိတ္တြင္းက) စိတ္ဆိုးေနတတ္ၾကသည္။ ၂၅။ ေဗဒင္၊လကၡဏာ၊နတ္ တို႔ကို သူမ်ားထက္ စိတ္ဝင္စားတတ္ၾကသည္။

၂၆။ အတိတ္အေၾကာင္းကို လြမ္းေမာေနေလ့ရွိေသာ္လည္း ထုတ္ေဖာ္ျပေလ့မရွိၾက။ ၂ရ။ အစိုးရိမ္ႀကီးတတ္၊ပူပင္ေသာက ႀကီးတတ္ၾကသည္။ ၂ဂ။ အပ်ိဳႀကီး၊လူပ်ိဳႀကီး ဟုအေျပာခံရမွာ ေၾကာက္တတ္ၾကသည္။

၂၉။ သို႔ရာတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဟုအထင္ခံရမည္က ို ပိုၿပီးေၾကာက္တတ္ၾကသည္။ ၃၀။ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္ေနေသာသူ ဟု အထင္ခံရမည္ကိုကား အေၾကာက္ဆုံးျဖစ္သည္။ ၃၁။ သရဲ ၊တေစ ၦ ထက္ လူ ကို ပိုေၾကာက္တတ္ၾကသည္။

၃၂။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးရန္မွာ သူတို႔တာဝန္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ၃၃။ အိပ္ လွ်င္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္၊လြတ္လြတ ္လပ္လပ္ အိပ္ခ်င္ၾကသည္။ ၃၄။ စည္းစနစ္ႀကီးသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

၃၅။ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းမႈတာဝန္ ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားျဖစ္တတ္ျ ကသည္။ ၃၆။ ျဖစ္ကတတ္စမ္း ေနေလ့ရွိသူမ်ား မဟုတ္တတ္ၾကပါ။ ၃ရ။ ဓါတ္ပုံ(အလွပုံ)႐ိုက္ရန္ ဝန္ေလးေနတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

၃၈။ သူတို႔အခ်စ္ကို အေဝးမွcelebrities မ်ားအေပၚ ပုံေအာထားဟန္ျပဳတတ္ၾကသည္။ ၃၉။ မိမိအားနည္းခ်က္ဟု ေတြးထင္ထားေသာ အရာမ်ား မ်ားျပားေနတတ္သည္။ ၄၀။ မိမိအားနည္းခ်က္ဟုထင္ေသာအရာ မ်ားကို ဖုံးဖိရန္ႀကိဳးစားတတ္ၾကသည္။

၄၁။ မိတ္ေဆြအိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားကိ ု အိမ္ေထာင္ဝန္ပိေနသူမ်ားဟုထင ္တတ္ၾကသည္။ ၄၂။ အစား ေကာင္းေကာင္း လုပ္စားတတ္ၾကသည္။ ၄၃။ မိမိစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ ၊ဖိႏွိပ္ထားတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။

၄၄။ အမ်ားအားျဖင့္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတတ္သည္။ ၄၅။ တိတ္တိတ္ကေလး ေၾကကြဲေနတတ္သူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ၄၆။ မဂၤလာေဆာင္မ်ားကို သြားရန္ ဝန္ေလးတတ္ၾကသည္။

၄ရ။ ေျပးၾကည့္ဘို႔ထက္ ေတြးၾကည့္ဖို႔ ပိုအားသန္တတ္ၾကသည္။ ၄ဂ။ အလုပ္တြင္စိတ္ကိုႏွစ္၍ ႀကိဳးစားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄၉။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မႈအားႀကီးတတ္သည္။

၅၀။ ဘဝတူ လူပ်ိဳႀကီး၊အပ်ိဳႀကီး စာရင္းကို ျပဳစုထားရွိကာ အားတင္းထား တတ္ၾကသည္။ ၅၁။ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူ မ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ၅၂။ ပညာေရးေလာဘႀကီးတတ္ၾကသည္။

၅၃။ မေရရာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ဆြဲကိုင္ထားတတ္ၾကသည္။ ၅၄။ ေထာက္ထားညႇာတာစရာ မ်ားစြာ ရွိတတ္ၾကသည္။ ၅၅။ တစုံတခုတြင္ ႏွစ္ျမဳတ္ရင္း ေမ့ပင္ေအာက္ ေရာက္ေနတတ္သည္။

၅၆။ ေ႐ြးရင္းေ႐ြးရင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေ႐ြးစရာကိုထပ္ေမွ်ာ ္ေနတတ္ၾကသည္။ ၅ရ။ မိသားစုအားလုံး၏တာဝန္ ကိုယ့္တာဝန္ဟု မွတ္ယူတတ္ၾကသည္။ ၅၈။ ကိုယ္တိုင္သာမက အားလုံးက အႀကိဳက္ညီတာမ်ိဳးကို ရွာေဖြတတ္သည္။

၅၉။ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ မေပးရေသးေသာမွတ္ခ်က္ကိုပင္ ႀကိဳ၍ေၾကာက္တတ္သည္။ ၆၀။ အျပစ္ရွာျမန္တတ္သည္။ ၆၁။ တစ္ႏွင့္တစ္ေပါင္းလွ်င္ ႏွစ္ထက္ပိုႀကီးႏိုင္သည္ ဟု လက္မခံလိုၾက။

၆၂။ ခံစားခ်က္မရွိသူဟု အေျပာခံရမွာ ေၾကာက္တတ္ၾကသည္။ ၆၃။ ခံစားခ်က္ရွိသူ ဟုေျပာလွ်င္လည္း မႀကိဳက္တတ္ၾက။ ၆၄။ ဘယ္ေတာ့စားရမလဲ ဟုေမးလွ်င္ (စိတ္ထဲက) ေၾကနပ္ ေနတတ္ၾကသည္။

၆၅။ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေယာက္ကိုင္အျဖစ္ပဲ သုံးခ်င္တတ္ၾကသည္။ ၆၆။ သိပ္ႀကိဳက္သည့္ပစၥည္းဆိုရင္ ပုံစံတူႏွစ္ခုေလာက္ ဝယ္တတ္ၾကသည္။ ၆၇။ မည္သည့္အရာကိုမွ် ကိုယ္ ကို တိုင္ေလာက္ စိတ္မခ်ခ်င္တတ္ၾကေပ။

၆ဂ။ လူစိမ္းေတြၾကားမွာ ခပ္တည္တည္ႀကီး ေနတတ္ၾကသည္။ ၆၉။ မိတ္ဆက္ေပးလွ်င္ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ မရွိတတ္ၾက။ ၇၀။ ပထမဦးဆုံးေတြ႕တာျဖစ္လွ်င္ ဆံပင္အစ၊ေျခသည္းအဆုံး ခ်က္စ္တတ္ၾကသည္။

၇၁။ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္ေရာက္လွ်င္ ပထမဦးဆုံးေရအိမ္ဝင္တတ္ၾကသည္ ။ ၇၂။ လူရွင္းရာေနရာ ရွာ၍ ပုဆိုး၊ထမီ ကိုျဖန႔္ၿပီး ေသသပ္ေအာင္ျပင္တတ္ၾကသည္။ ၇၃။ ႏႈတ္ခမ္းနီ(သို႔) ေခါင္းဘီး ေနရာတကာ ယူတတ္ၾကသည္။

၇၄။ အက်ည္းတန္မဟုတ္ေသာ္လည္း မွန္ႀကိဳက္တတ္ၾကသည္။ ၇၅။ မည္မွ်မွန္ၾကည့္ၿပီးသည္ျဖစ္ ေစ အဆင္ေျပရဲ႕လား ထပ္ေမးတတ္သည္။ ၇၆။ ေနာက္ေက်ာမလုံတတ္ၾကေခ်။

၇၇။ ထီ ကို လူမသိေအာင္ ထိုးတတ္ၾကသည္။ ၇၈။ ပိုက္ဆံ ကို လူမသိေအာင္ စုတတ္ၾကသည္။ ၇၉။ သီခ်င္းကို လူမၾကားေအာင္ ဆိုတတ္ၾကသည္။

၈၀။ သနပ္ခါး(မိတ္ကပ္)၊ေပါင္ဒါ(ေ ခါင္းလိမ္းဆီ) မရွိမျဖစ္ေဆာင္တတ္သည္။ ၈၁။ အေခ်ာ့ႀကိဳက္တတ္ၾကသည္။ ၈၂။ စိတ္ေကာက္ျမန္တတ္ၾကသည္။

၈၃။ စိတ္ေျပဖို႔ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ယူတတ္ၾကသည္။ ၈၄။ အားလွ်င္ ေျခသည္း၊လက္သည္း သ ေနတတ္ၾကသည္။ ၈၅။ စ တာ၊ ေနာက္ တာ ကို အတည္ဟု မွတ္ယူတတ္ၾကသည္။

၈၆။ ခ်စ္သူစုံတြဲယုယုယယေနတာကို ျမင္ျပင္းကတ္တတ္ၾကသည္။ ဂရ။ လိုတာမရ၍ မဟုတ္ပဲရတာမလို၍ဟူေသာ လက္သုံးစကားကိုတြင္တြင္သုံး တတ္သည္။ ၈၈။ လူပ်ိဳႀကီး၊အပ်ိဳႀကီးျဖစ္ေျ ကာင္း မေၾကညာေသာ္လည္း သိေနေစခ်င္ၾကသည္။

ကိုးကား /fwd mai

Credit ေက်ာ္ထင္ၿဖိဳး

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*