ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြား (၁၉၃၂၊ ၁၉၄၄၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၂၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၁၆) မ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြား (၁၉၃၂၊ ၁၉၄၄၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၂၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၁၆) မ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြား (၁၉၃၂၊ ၁၉၄၄၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၂၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၁၆) မ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

ေမ်ာက္ႏွစ္သည္ တ႐ုတ္ဒ႑ာရီရာသီခြင္မ်ားတြင္ ကိုးႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိုးနတ္မင္း၏ ပါတီသို႔အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္အခ်ိန္တြင္ ေမ်ာက္၊ ၾကက္ ႏွင့္‌ ေခြးတို႔သည္ တျခားေနရာတြင္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားေသာင္းက်န္းေနေသာေၾကာင့္ နတ္မင္းမ်ားကိုကူညီၿပီး သြားေရာက္နိမ္ႏွင္းေနေလသည္။

နိမ္ႏွင္းၿပီးေသာအခါ အတူတကြထြက္လာခဲ့ၾကရာ အတူတူေရာက္ရွိလာေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေမ်ာက္သည္ ကိုးခုေျမာက္ေသာႏွစ္ဖြားျဖစ္လာၿပီး ၾကက္ႏွင့္ ေခြးတို႔သည္ အစဥ္လိုက္ ၁၀ႏွစ္ေျမာက္ ႏွင့္ ၁၁ႏွစ္ေျမာက္ေသာ ႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္လာေလေတာ့သည္။

ေမ်ာက္ေတြရဲ႕ အထင္ရွားဆုံး အရည္အခ်င္းက သူတို႔ရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ပါ။ ငယ္စဥ္ကပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ခံရသည္။ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးေသာအခါတြင္ ၎တို႔သည္အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိၿပီး ႀကီးက်ယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ မာနႀကီးႏိုင္သည္ကို နားလည္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းကို ဆရာမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ ေဝဖန္မႈေတြကို နားေထာင္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အမွားေတြကို သင္ယူလိုစိတ္ရွိတယ္။ ေမ်ာက္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေအာင္ပြဲခံႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအႏိုင္ရသူျဖစ္သည္။

ဓာတ္ငါးပါးႏွင့္ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ား

ေျမႀကီးဓာတ္ (၁၉၆၈)

ဤႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အၿမဲေပ်ာ္႐ႊင္ေနတတ္ၿပီး လူတိုင္းကိုအေကာင္းျမင္တတ္ၾကသည္။ ကူညီသူမ်ားမ်ားစားစား မရွိေသာလည္း အရာရာတိုင္းကို မေၾကာက္မ႐ြံ႕ရင္ဆိုင္တတ္သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ငယ္႐ြယ္ကတည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားျဖစ္သည္။

ေ႐ႊဓာတ္ (၁၉၈၀)

ဤႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အရည္အေသြးေတာက္ေျပာင္ၿပီး စကားအေျပာအဆိုေကာင္းေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အၿမဲဟာသမ်ားကိုေျပာဆိုရတာႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္က်မွအိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ား သို႔ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပသူမ်ားျဖစ္သည္။

ေရဓာတ္ (၁၉၃၂၊ ၁၉၉၂)

ဤႏွစ္ဖြားမ်ာသည္ ထက္ျမက္ၿပီး အရာရာတိုင္းကို အာ႐ုံစူးစိုက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ေမြးဖြားလာေပမယ့္ သူတို႔၏ မာနမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔၏တက္လမ္းကို အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဘဝမွာ ကံၾကမၼာေကာင္းေတြ ႀကဳံရတတ္ေပမယ့္ အားလုံးကို မဆုံးရႈံးမိေအာင္ သတိထားရပါမယ္။

သစ္သားဓာတ္ (၁၉၄၄၊ ၂၀၀၄)

ဤႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ တက္ႂကြေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ကူညီရတာကို ႏွစ္သက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အားေပးမႈကို အျပန္အလွန္ လိုအပ္တယ္။ အလုပ္က စိတ္ဖိစီးေသာ္လည္း အဆင္ေျပေျပျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတတ္သည္။

မီးဓာတ္ (၁၉၅၆၊ ၂၀၁၆)

ဤႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကို ဦးတည္ေသာ စိတ္ရွိသည္။ သူတို႔မွာ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစုေလးရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္၊ သူတို႔သည္ လက္ေတြ႕တြင္ မေက်နပ္ၾကဘဲ ပိုမိုစြန႔္စားမႈမ်ား အၿမဲလိုခ်င္ၾကသည္။ သူတို႔မွာ ေဒါသႀကီးေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝေတြဟာ ပုံမွန္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ေခ်ာေမြ႕ပါတယ္။

ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိသည္။ သူတို႔က ဟာသဉာဏ္႐ႊင္ၿပီး ဘယ္သူမဆို ရယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔လိုခ်င္တာကို ဘယ္လိုလြယ္လြယ္ရရမလဲဆိုတာလည္း သိတယ္။

ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကသည္။ လူေတြဟာ သူမရဲ႕ လွပၿပီး ေႏြးေထြးတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို မသိစိတ္က ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ သူတို႔မွာ ျမင့္မားတဲ့စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိတယ္။

ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ အျပည့္နဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ၾကပါတယ္။ သူတို႔သည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လ်င္ျမန္စြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကာ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ား အလြယ္တကူ ရႏိုင္သည္။

၂၀၂၂ခုႏွစ္အတြင္း ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ ကံေကာင္းေစေသာအရာမ်ားမွာကား

ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္ – အျဖဴေရာင္၊ ေ႐ႊေရာင္၊ အျပာေရာင္, ကံေကာင္းေစေသာနံပါတ္ – ၁၊ ၇၊ ၈

ကံေကာင္းေစေသာရတနာ – ဥႆဖရား, ကုသိုလ္ျပဳရန္ေကာင္းေသာအရပ္ – အေရွ႕ေျမာက္၊ အေရွ႕

ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာအရပ္ – အေနာက္ေျမာက္, ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာျပည့္စုံေသာအရပ္ – အေနာက္

၂၀၂၂ခုႏွစ္အတြင္း ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ ကံမေကာင္းေစေသာအရာမ်ားမွာကား

ကံမေကာင္းေစေသာေရာင္ – အနက္ေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ အညိဳရင့္ေရာင္, ကံမေကာင္းေစေသာနံပါတ္ – ၂၊ ၅၊ ၉

အလုပ္အကိုင္

သူတို႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေက်နပ္သလို အရာရာကို စမ္းၾကည့္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ၎သည္ ၎တို႔အား စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ စေတာ့ပြဲစားမ်ားျဖစ္သည္။

သူတို႔သည္ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး ယုတၱိေတြးေခၚမႈလိုအပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ေမ်ာက္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတြင္ တတ္သိနားလည္ၿပီး ဘက္စုံသုံးတတ္ၾကသည္။ ရႈပ္ေထြးေသာျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကသည္။

စုံေထာက္မ်ား၊ တည္းျဖတ္သူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေရတိုအလုပ္မ်ားစြာကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေရတိုအလုပ္မ်ားစြာကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ စိတ္ပူစရာ သိပ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မွာ အက်င့္ဆိုးေတြရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တက္ႂကြတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက သူတို႔ကို မေတာ္တဆ က်ေရာက္တတ္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ရာသီေတြကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္က အခ်ိန္အေတာ္ၾကာတတ္ပါတယ္။

အေအးမိျခင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းမ်ား အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ေမ်ာက္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စိတ္က်န္းမာေရးကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ သူတို႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ ေတြးေခၚပုံကို အလြန္ဂ႐ုစိုက္ၿပီး စိတ္ဓာတ္က်လြယ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ အလြန္အက်ိဳးရွိသည္။

၂၀၂၂ခုႏွစ္ဟာ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ဘာျဖစ္လာမလဲ ?

2022 ခုႏွစ္သည္ ေမ်ာက္အတြက္ Fan Tai Sui ၏ႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ကံၾကမၼာသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး လႈိင္းထေနမည္ျဖစ္သည္။ က်ားႏွင့္ ေမ်ာက္တို႔သည္ ေကာင္းေသာ အတြဲျဖစ္သကဲ့သို႔၊ က်ားတစ္ႏွစ္တြင္၊ 2022 ကဲ့သို႔ပင္၊ ေမ်ာက္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာမုန္တိုင္းမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္၊၊ အရာရာတိုင္းသည္ မွန္းဆမရႏိုင္ဘဲ ေမ်ာက္၏ဘဝတြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကို စမ္းသပ္လိမ့္မည္။

ရာသီခြင္တစ္ခု၏ Fan Tai Sui ၏ႏွစ္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲကို ရွာေဖြသင့္သည့္ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ကတ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာကစားပါက ေမ်ာက္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အႏၲရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ ထြက္ခြာႏိုင္႐ုံသာမက ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈကိုလည္း အမွန္ပင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး

ကံမေကာင္းစြာပဲ၊ 2022 တြင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ Tai Sui ေၾကာင့္ ယခင္ကထက္ ပို၍ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ေမ်ာက္မ်ားအတြက္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရး သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးသား ေမ်ာက္မ်ားအတြက္၊ ခြဲခြာျခင္းႏွင့္ ၿပိဳကြဲျခင္းကို ႀကိဳေျပာထားေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ႐ုတ္တရက္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ သင္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ကိုယ္ေရသမားေတြဟာ ကံေကာင္းျခင္းေတြကို မခံစားႏိုင္ၾကပါဘူး။ တစ္ကိုယ္ေရေမ်ာက္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ စီးပြားေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔စိတ္ဝင္စားေသာသူမ်ားကို ေကာင္းစြာေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား အတားအဆီးသည္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဖန္တီးရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအလားအလာအသစ္မ်ားကို သတိျဖင့္ ဆက္ဆံသင့္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ စကားအလြန္ေျပာတတ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ မွန္ကန္ေသာစကားမ်ားသည္ ၎တို႔ထံသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျခားေမ်ာက္မ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသည္ဟု ခံစားမိေပမည္။ မင္းရဲ႕ ဗီဇနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ သြားပါ။

အလုပ္အကိုင္

Tai Sui ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အတက္အက်မ်ားစြာရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္သာႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းရဲ႕ အထက္အရာရွိေတြက ႏိုင္ငံျခားမွာ လည္ပတ္ဖို႔ လမ္းဖြင့္ထားလားလို႔ ေမးရင္ အခြင့္အလမ္းကို ရယူလိုက္ပါ။

အနာဂတ္မွာ မင္းျပန္လာတဲ့အခါ အဲဒီႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ မင္းရဲ႕ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳခံရမွာ ေသခ်ာတယ္။ င္လယ္ျပင္မွာ မုန္တိုင္းကို မရပ္တန႔္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ လႈိင္းေတြေပၚမွာ လႈိင္းစီးၿပီး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြေရးေၾကးေရး

ႂကြယ္ဝမႈသည္ တည္ၿငိမ္သည္ထက္ နည္းေနေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြအခ်ိဳ႕ကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္။ ခရီးထြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚလာပါက ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခရွိသည္။

အထူးသတိထားပါႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ မည္သည့္အရာကိုမဆို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤႏွစ္သည္ သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အေကာင္းဆုံးကို ေမွ်ာ္လင့္ရမည့္ႏွစ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေလာင္းေၾကးမ်ားေသာ အေလာင္းကစားမ်ားကို ပါဝင္ပါက အရာအားလုံးဆုံးရႈံးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္က်ႏိုင္သည္။ သင္၏အခ်ိန္ကို ဦးစားေပးၿပီး သင့္အလုပ္တြင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ပါ။

ပညာေရး

ပညာေရးသည္ ၂၀၂၂ တြင္ ကံေကာင္းေစမည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးသည္ သက္သာရာရႏိုင္သည္။ ဤၿဂိဳဟ္သြင္ျပင္ေၾကာင့္ ေမ်ာက္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေလ့လာမႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးရရွိရန္ ပိုႀကိဳးစားရန္ အေကာင္းဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည္။

သူတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အတြက္ ရလဒ္ေတြက ပိုေကာင္းတယ္။ တစ္ခုတည္းေသာမွတ္စုမွာ ဆရာမ်ား ႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သတိထားရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္သင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခ်န္ထားခဲ့ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး

Tai Sui သည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမ်ာက္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုး႐ြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ေမ်ာက္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ တန္ခိုးႀကီးထိုက္ေစြ႕နတ္မင္း၏ အေစာင့္အေရွာက္ကိုခံယူရမည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ရၾကေပမယ့္ ခရီးသြားတဲ့အခါ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ေဘးကင္းေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းေတြကို အထူးသတိထားဖို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ခိုးယူျခင္းခံရမည္။ ေမ်ာက္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္းကိုလည္း ခံစားရႏိုင္သည္။

လူမ်ားစြာသည္ ၎တို႔၏ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးတြင္ ရန္ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ အေသးအဖြဲ နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းတို႔ကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

#Credit to 天下第一

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*