❝ စၾကၤာဝေတးမင္း ❞ ဆိုသည္မွာ

❝ စၾကၤာဝေတးမင္း ❞ ဆိုသည္မွာ
❝ စၾကၤာဝေတးမင္း ❞ ဆိုသည္မွာ

❝ စၾကၤာဝေတးမင္း ❞ ဆိုသည္မွာ

စၾကၤာဝေတးမင္းဆိုသည္မွာ ထီးၿပိဳင္မင္းအားလုံးကို အုပ္စိုးႏိုင္ေသာ မင္းကို ေခၚသည္။ စၾကၤာဝေတးမင္းကို ဆန္က်င္ဘက္လုပ္ျခင္း၊ ဂုဏ္တုပဖက္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ တစ္စုံတစ္ဦးေသာ သူမွ် ယွဥ္ဘက္မရွိ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ တစ္ကမာၻလုံးအား အစိုးရေသာ ဦးထိပ္၌ ဘိသိက္သြန္းျခင္း ရွိေသာမင္းဟု ဆိုလိုသည္။ အျခားမင္းအားလုံးမွ စၾကၤာဝေတးမင္း၏ ၾသဇာကို ခံယူရသည္။

စၾကၤာဝေတးမင္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာအရပ္။ ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္း။

ကမာၻ႔ေတာင္ကြၽန္းတြင္သာ အာဇာနည္ေယာက္်ားျမတ္မ်ား၊ ေရွးဘုန္းကံႀကီးမားေသာ မဟာသာလ သူေဌးမင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ စၾကၤာဝေတးမင္းသည္ ထူးျခားစြာ ၃၂ ပါးေသာ ေယာက္်ားျမတ္ လကၡဏာ ျဖင့္ ျပည့္စုံေလ့ရွိ၏။ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္ထင္ရွားေသာ တိုင္းျပည္၏ အက်င့္သီလေကာင္းမြန္ေသာ မင္းဧကရာဇ္၏ သားေတာ္အျဖစ္သာ ဖြားျမင္ေလ့ရွိ၏။

စၾကၤာဝေတးမင္းေလာင္းသည္ မင္းအျဖစ္ရသည္ႏွင့္ လခြဲတစ္ႀကိမ္ ၁၅ ရက္တစ္ႀကိမ္ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳၿပီး ရွစ္ပါးသီလ ခံယူကာေစာင့္တည္ေသာအခါ စၾကၤာရတနာသည္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုအခါ စၾကၤာဝေတးမင္းေလာင္းသည္ ငါသည္စၾကၤာဝေတးမင္း ျဖစ္ေလသေလာဟု စုံစမ္း၍ စၾကၤာရတနာကို ေရစင္သြန္းျဖန္း၍ လည္ေစႏိုင္သည္။

စၾကၤာရတနာ အစြမ္းျဖင့္ စၾကၤာဝေတးမင္းသည္ စစ္အဂၤါ ေလးပါး ေခၚေဆာင္ကာ ေျမျပင္အလုံး တစ္ကမာၻလုံး ေလးကြၽန္းလုံးသို႔ လွည့္လည္ကာ စစ္စခန္းခ် ၍ မင္းအေပါင္းအား စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္း ၾသဇာခံေစသည္။ သဘာဝျဖစ္စဥ္တည္း။

အမ်ားအားျဖင့္ အျခာထီးေဆာင္းမင္း ေခါင္းေဆာင္တို႔မွ စၾကၤာဝေတးမင္းကို ႏွစ္လိုၾကည္ျဖဴ ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ မၾကည္ျဖဴ မႏွစ္သက္ေသာ မင္းတို႔သည္ပင္ စၾကၤာဝေတးမင္းအား အန္တု ဖက္ၿပိဳင္ ဆန္က်င္ျခင္းငွာ မျပဳဝံ့ဘဲ ျပတ္ဝပ္႐ိုေသရသည္။

စၾကၤာဝေတးမင္း မွန္လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရတနာမ်ိဳး။

၁။ ” စၾကၤာရတနာ “(အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း)

၂။ ” ဆင္ရတနာ ”

၃။ ” ျမင္းရတနာ “(ဆင္ရတနာ ျမင္းရတနာတို႔သည္ တစ္မနက္အတြင္း စၾကၤာဝေတးမင္းလွည့္လည္ သြားလိုေသာ သမုဒၵရာ အပိုင္းအျခားရွိသည့္ တစ္ကမာၻလုံးသို႔ ပ်ံသန္းပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္၏။)

၄။ ” ပတ္တမြားရတနာ ” ေရေနာက္ကို ေရၾကည္ေရသန႔္ျဖစ္ေစႏိုင္၏။ အလြန္ေတာက္ပ၏။ အမ်ိဳးမွန္၏။ ေကာင္းစြာျပဳျပင္ၿပီး ျဖစ္၏။ ရွစ္ေျမႇာင့္ရွိ၏။ အရည္ေကာင္း၏။ အထူးၾကည္လင္၏။ ညအခါ ထိုပတၱျမားကို အသုံးျပဳလွ်င္ ဆီမီးတိုင္ အလင္းအားကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာ ေတာက္ပျခင္း အလင္းဓာတ္ကိုေပး၏။

၅။ ” မိဖုရား ရတနာ ” အဆင္းအလြန္လွ၏။ စၾကၤာဝေတးမင္း စိတ္ကို ၾကည္ႏူးေစတတ္ေသာ ျမတ္ေသာအဆင္း အမူအရာႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ စၾကၤာဝေတးမင္းအား ႏွစ္သက္ေစလို၍ အလိုက္တသိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိ၏။ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ကို ျပဳက်င့္ေလ့ရွိ၏။

မိဖုရား ရတနာသည္ အလြန္ႏုညံ့ေျပျပစ္ေသာ ထူးျမတ္သည့္ ခႏၶာအေတြ႕ရွိၿပီး စၾကၤာဝေတးမင္း ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ ထိုင္ေလ့ရွိၿပီး စၾကၤာဝေတးမင္းထက္ ဦးစြာ အိပ္ယာမွ ႏိုးထေလ့ရွိ၏။

ခံတြင္းနံ႔ေမႊး၏။ ကိုယ္မွ စႏၵကူးနံ႔ လႈိင္၏။ မိဖုရား၏ ကိုယ္ေငြ႕သည္ ေအးေသာအခါ ပူ၏။ ပူေသာအခါ ေအး၏။ စၾကၤာဝေတးမင္းမွတစ္ပါး အျခားေသာေယာက္်ားကို စိတ္ျဖင့္ေသာ္မွလည္း လြန္ၾကဴး၍ မက်င့္၊ ကိုယ္အက်င့္မူကာ အဘယ္မွာ လြန္ၾကဴး၍ က်င့္ပါအံ့နည္း။

၆။” သူေဌးရတနာ” စၾကၤာဝေတးမင္းအတြက္ ဥစၥာကို အလိုရွိပါက ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနေတာ္မူပါဟု ေလ်ာက္ထားေလ့ရွိၿပီး အရွင္မင္းအတြက္ ဥစၥာျဖင့္ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဥစၥာျဖင့္ ျပဳပါအံ့ ဟုေလ်ာက္၏။

ထိုသူေဌးရတနာတို႔သည္ ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ နတ္မ်က္စိသည္ထင္ရွားရွိ၏။ ပိုင္ရွင္မဲ့ ဥစၥာ ရတနာ ေ႐ႊေငြ စသည္တို႔ကို အလြယ္တကူ သိၿပီး ေဆာင္ယူေပးႏိုင္သလို ထိုသူေဌးတို႔၏ ဥစၥာစီးပြားမွာ အလြန္မ်ားၿပီး ထိုသူေဌးမင္းထံတြင္ အျခားသူေဌးတို႔ ၿခံရံ ၾကရ၏။

၇။ “သားႀကီးရတနာ ” ထက္ျမက္လိမၼာ ပညာရွိေသာ သားႀကီးရတနာကို စၾကၤာဝေတးမင္းတို႔ သား ရၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။ ထိုသားရတနာသည္ သင့္မသင့္ အပ္မအပ္ သိၿပီး ဖခင္ထံခစားထိုက္သူ မထိုက္သူ အခ်ိန္အခါ ဟုတ္၏မဟုတ္၏ ဖခင္၏အက်ိဳးစီးပြားကို သိၿပီး ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ မင္းမႈေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မွန္သမွ် ကိုလည္း ဖခင္ကိုယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္၏။

ေရွးဘုန္းကံႀကီးမားေသာ စၾကၤာဝေတးမင္းအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ (၇) မ်ိဳး ရတနာ၏ သေဘာမွာ ဤသို႔ခ်ည္း သေဘာသာရွိေလ၏။

က်မ္းကိုး။ ၁။ မဟာသုဒႆ နသုတ္, ၂။ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္

မူရင္းေရးသားသူ ဓာတ္ပုံပိုင္ရွင္မ်ားကို ေလးစားစြာ Credit ေပးပါတယ္ဗ်…

Unicode

❝ စင်္ကြာဝတေးမင်း ❞ ဆိုသည်မှာ

စင်္ကြာဝတေးမင်းဆိုသည်မှာ ထီးပြိုင်မင်းအားလုံးကို အုပ်စိုးနိုင်သော မင်းကို ခေါ်သည်။ စင်္ကြာဝတေးမင်းကို ဆန်ကျင်ဘက်လုပ်ခြင်း၊ ဂုဏ်တုပဖက်ပြိုင်နိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ဦးသော သူမျှ ယှဉ်ဘက်မရှိ ပြိုင်ဘက်မရှိ တစ်ကမ္ဘာလုံးအား အစိုးရသော ဦးထိပ်၌ ဘိသိက်သွန်းခြင်း ရှိသောမင်းဟု ဆိုလိုသည်။ အခြားမင်းအားလုံးမှ စင်္ကြာဝတေးမင်း၏ သြဇာကို ခံယူရသည်။

စင်္ကြာဝတေးမင်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောအရပ်။ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း။

ကမ္ဘာ့တောင်ကျွန်းတွင်သာ အာဇာနည်ယောက်ျားမြတ်များ၊ ရှေးဘုန်းကံကြီးမားသော မဟာသာလ သူဌေးမင်းများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ စင်္ကြာဝတေးမင်းသည် ထူးခြားစွာ ၃၂ ပါးသော ယောက်ျားမြတ် လက္ခဏာ ဖြင့် ပြည့်စုံလေ့ရှိ၏။ ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇော်ထင်ရှားသော တိုင်းပြည်၏ အကျင့်သီလကောင်းမွန်သော မင်းဧကရာဇ်၏ သားတော်အဖြစ်သာ ဖွားမြင်လေ့ရှိ၏။

စင်္ကြာဝတေးမင်းလောင်းသည် မင်းအဖြစ်ရသည်နှင့် လခွဲတစ်ကြိမ် ၁၅ ရက်တစ်ကြိမ် ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုပြီး ရှစ်ပါးသီလ ခံယူကာစောင့်တည်သောအခါ စင်္ကြာရတနာသည် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုအခါ စင်္ကြာဝတေးမင်းလောင်းသည် ငါသည်စင်္ကြာဝတေးမင်း ဖြစ်လေသလောဟု စုံစမ်း၍ စင်္ကြာရတနာကို ရေစင်သွန်းဖြန်း၍ လည်စေနိုင်သည်။

စင်္ကြာရတနာ အစွမ်းဖြင့် စင်္ကြာဝတေးမင်းသည် စစ်အင်္ဂါ လေးပါး ခေါ်ဆောင်ကာ မြေပြင်အလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး လေးကျွန်းလုံးသို့ လှည့်လည်ကာ စစ်စခန်းချ ၍ မင်းအပေါင်းအား စည်းရုံးသိမ်းသွင်း သြဇာခံစေသည်။ သဘာဝဖြစ်စဉ်တည်း။

အများအားဖြင့် အခြာထီးဆောင်းမင်း ခေါင်းဆောင်တို့မှ စင်္ကြာဝတေးမင်းကို နှစ်လိုကြည်ဖြူ ကြသည်ချည်းဖြစ်၏။ မကြည်ဖြူ မနှစ်သက်သော မင်းတို့သည်ပင် စင်္ကြာဝတေးမင်းအား အန်တု ဖက်ပြိုင် ဆန်ကျင်ခြင်းငှာ မပြုဝံ့ဘဲ ပြတ်ဝပ်ရိုသေရသည်။

စင်္ကြာဝတေးမင်း မှန်လျှင် ပိုင်ဆိုင်သော ရတနာမျိုး။

၁။ ” စင်္ကြာရတနာ “(အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

၂။ ” ဆင်ရတနာ ”

၃။ ” မြင်းရတနာ “(ဆင်ရတနာ မြင်းရတနာတို့သည် တစ်မနက်အတွင်း စင်္ကြာဝတေးမင်းလှည့်လည် သွားလိုသော သမုဒ္ဒရာ အပိုင်းအခြားရှိသည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ပျံသန်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်၏။)

၄။ ” ပတ်တမွားရတနာ ” ရေနောက်ကို ရေကြည်ရေသန့်ဖြစ်စေနိုင်၏။ အလွန်တောက်ပ၏။ အမျိုးမှန်၏။ ကောင်းစွာပြုပြင်ပြီး ဖြစ်၏။ ရှစ်မြှောင့်ရှိ၏။ အရည်ကောင်း၏။ အထူးကြည်လင်၏။ ညအခါ ထိုပတ္တမြားကို အသုံးပြုလျှင် ဆီမီးတိုင် အလင်းအားကဲ့သို့ ကောင်းစွာ တောက်ပခြင်း အလင်းဓာတ်ကိုပေး၏။

၅။ ” မိဖုရား ရတနာ ” အဆင်းအလွန်လှ၏။ စင်္ကြာဝတေးမင်း စိတ်ကို ကြည်နူးစေတတ်သော မြတ်သောအဆင်း အမူအရာနှင့် ပြည့်စုံ၏။ စင်္ကြာဝတေးမင်းအား နှစ်သက်စေလို၍ အလိုက်တသိ ပြုစုစောင့်ရှောက်လေ့ရှိ၏။ နှစ်ခြိုက်ဖွယ်ကို ပြုကျင့်လေ့ရှိ၏။

မိဖုရား ရတနာသည် အလွန်နုညံ့ပြေပြစ်သော ထူးမြတ်သည့် ခန္ဓာအတွေ့ရှိပြီး စင်္ကြာဝတေးမင်း နောက်မှ အိပ်လေ့ ထိုင်လေ့ရှိပြီး စင်္ကြာဝတေးမင်းထက် ဦးစွာ အိပ်ယာမှ နိုးထလေ့ရှိ၏။

ခံတွင်းနံ့မွှေး၏။ ကိုယ်မှ စန္ဒကူးနံ့ လှိုင်၏။ မိဖုရား၏ ကိုယ်ငွေ့သည် အေးသောအခါ ပူ၏။ ပူသောအခါ အေး၏။ စင်္ကြာဝတေးမင်းမှတစ်ပါး အခြားသောယောက်ျားကို စိတ်ဖြင့်သော်မှလည်း လွန်ကြူး၍ မကျင့်၊ ကိုယ်အကျင့်မူကာ အဘယ်မှာ လွန်ကြူး၍ ကျင့်ပါအံ့နည်း။

၆။” သူဌေးရတနာ” စင်္ကြာဝတေးမင်းအတွက် ဥစ္စာကို အလိုရှိပါက ကြောင့်ကြမဲ့နေတော်မူပါဟု လျောက်ထားလေ့ရှိပြီး အရှင်မင်းအတွက် ဥစ္စာဖြင့် ပြုဖွယ်ကိစ္စကို ကျွန်ုပ်သည် ဥစ္စာဖြင့် ပြုပါအံ့ ဟုလျောက်၏။

ထိုသူဌေးရတနာတို့သည် ကံကြောင့်ဖြစ်သော နတ်မျက်စိသည်ထင်ရှားရှိ၏။ ပိုင်ရှင်မဲ့ ဥစ္စာ ရတနာ ရွှေငွေ စသည်တို့ကို အလွယ်တကူ သိပြီး ဆောင်ယူပေးနိုင်သလို ထိုသူဌေးတို့၏ ဥစ္စာစီးပွားမှာ အလွန်များပြီး ထိုသူဌေးမင်းထံတွင် အခြားသူဌေးတို့ ခြံရံ ကြရ၏။

၇။ “သားကြီးရတနာ ” ထက်မြက်လိမ္မာ ပညာရှိသော သားကြီးရတနာကို စင်္ကြာဝတေးမင်းတို့ သား ရကြသည်ချည်း ဖြစ်၏။ ထိုသားရတနာသည် သင့်မသင့် အပ်မအပ် သိပြီး ဖခင်ထံခစားထိုက်သူ မထိုက်သူ အချိန်အခါ ဟုတ်၏မဟုတ်၏ ဖခင်၏အကျိုးစီးပွားကို သိပြီး စောင့်ရှောက်တတ်၏။ မင်းမှုရေးရာ အုပ်ချုပ်မှု မှန်သမျှ ကိုလည်း ဖခင်ကိုယ်စား အုပ်ချုပ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်၏။

ရှေးဘုန်းကံကြီးမားသော စင်္ကြာဝတေးမင်းအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသော (၇) မျိုး ရတနာ၏ သဘောမှာ ဤသို့ချည်း သဘောသာရှိလေ၏။

ကျမ်းကိုး။ ၁။ မဟာသုဒဿ နသုတ်, ၂။ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်

မူရင်းရေးသားသူ ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များကို လေးစားစွာ Credit ပေးပါတယ်ဗျ…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*