၁၃၈၄ ခု ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၂၂ ခု ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပါ…..

၁၃၈၄ ခု ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၂၂ ခု ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပါ.....
၁၃၈၄ ခု ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၂၂ ခု ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပါ.....

၁၃၈၄ ခု ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၂၂ ခု ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပါ…..

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ကို ၇ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေနအလိုက္ တင္ျပေပးထားပါတယ္။ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စုံၿပီး ကပ္ႀကီးသုံးပါးမွ အျမန္လြတ္ကင္းၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေခြၽလိုက္ရပါတယေနာ္။

၁၃၈၄ ခု ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၂၂ ခု ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပါ.....1

၁၃၈၄ ခု ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၂၂ ခု ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပါ.....2

တနဂၤေနြေန႕

ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

sunday

တနလာၤေန႕

ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

 monday

အဂၤါေန႕

ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

Tuesday

ဗုဒၶဟူးေန႕

ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

Wednesday

ၾကသပေတးေန႕

ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

Thursday

ေသာၾကာေန႕

ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

friday

စေနေန႕

ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

Saturday

ဇင္ေယာ္နီကို ေလးစားစြာ ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*