“ရာဇဝင္ စစ္ပြဲႀကီး”

“ရာဇဝင္ စစ္ပြဲႀကီး”

မြန္ – ျမန္မာ ႏွစ္ ၁၀၀ စစ္ပြဲႀကီး၏ အထြဋ္အထိပ္ကာလ။ မြန္ဘက္သို႔ သစၥာခံ ခိုဝင္သြားေသာ ေတာင္ငူဘုရင္ခံေဟာင္း နတ္သွ်င္ေနာင္ရွိေနရာ တည္ေတာခံတပ္ႀကီး အေရွ႕သို႔ မင္းတရားေ႐ႊထီးႏွင့္ ျမင္းရည္တက္ ၅၀၀ ေရာက္လာၾကေၾကာင္း ရာဇာဓိရာဇ္ ၾကားရာ သူ၏မင္းတိုင္ပင္ ပညာရွိသုခမိန္ ရာဇမႏု (မင္းကံစီ)အား ေခၚ၍

“တပင္ေ႐ႊထီး နဲ႔ သူရဲ ၅၀၀ ကိုေတာ့ သည္တစ္ႀကိမ္ နတ္သွ်င္ငယ္ ခံႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး အစ္ကိုေတာ္၊ တေဘာင္စနည္းမ်ား နာၿပီး ကိန္းခန္းေခ်လို႔ ရရင္ ေခ်ပါဉီး” ဟု စိုးရိမ္တႀကီး ဆိုသည္။ မင္းကံစီလည္း

“ယၾတာကိန္းခန္းကိုေတာ့ အားကိုးလို႔ မရႏိုင္ပါ အရွင္မင္းျမတ္၊ သူ႔ဘက္မွာလည္း အယူေတာ္မဂၤလာ ဆိုတဲ့ အမတ္ ရွိေနတဲ့အျပင္ ဘိုးမင္းသိုက္ရဲ႕ အစီအရင္ေတြကိုေတာင္ ေခ်ဖ်က္ပစ္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ ဗားမဲ့ဆရာေတာ္လည္း နန္းတြင္းေရာက္ေနတယ္ ၾကားရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဗိုလ္မင္းျဗတ္ဇ တို႔ အမတ္တိန္မဏိ႐ြတ္ တို႔နဲ႔ တိုင္ပင္လုပ္ႀကံသင့္ေၾကာင္းပါ”

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ပုသိမ္ကို ေစာင့္ေသာ အမတ္ႀကီးအား ျမင္းလ်င္လႊတ္ ေခၚသည္။ သို႔ရာတြင္ အမတ္တိန္မွာ ပုသိမ္ကို မခြာႏိုင္၊ တိုက္တိုင္းေအာင္သည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ေသာ စစ္သူႀကီး ဘယဂါမဏိ ပုသိမ္ေၾကာင္းခ်ီလာၿပီ ၾကားေသာေၾကာင့္ အထိန္းေတာ္ႀကီး ဗညားေလာ၊ ဗညားက်န္း ႏွစ္ေယာက္ကိုသာ ေစလႊတ္လိုက္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဗညားေလာ ဗညားက်န္းတို႔မွာ တပင္ေ႐ႊထီးအား ေၾကာက္ရင္းစြဲရွိသည္ႏွင့္ မလာဝံ့ဘဲ “သည္တစ္ႀကိမ္ေတာ့ မလိုက္လိုၿပီ” ဟု ဆိုလိုက္ၾကသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာ စုန္လာၿပီ ၾကားသျဖင့္ ၿမိဳ႕မက်မေပါက္ေအာင္ ေျမာင္းျမမွ ခံေနပါရေစဟု အေၾကာင္းျပၾကေလသည္။

ေဒးပသြယ္ကို ေစာင့္ေနေသာ ၿမိဳ႕ခံရာတြင္ အေကာင္းဆုံး သမိန္အဝႏိုင္လည္း တိုက္ပြဲတစ္ရာ ေအာင္ပြဲတစ္ရာ သမုတ္ၾကသည့္ ရႈံးနိမ့္မႈမရွိေသးေသာ ကေနာင္မင္းသား၏ ထိုးစစ္ကို ခုခံရမည္ျဖစ္ရာ မကယ္မေရာက္ႏိုင္ၿပီ။

ဗိုလ္မင္းျဗတ္ဇသာ ပါလာၿပီး ‘တပင္ေ႐ႊထီးကို ခံမည္ဆိုလ်င္ အျခားသူ မလႊတ္ႏွင့္၊ လက္႐ုံးလြန္ေသာ လက္်ာပ်ံခ်ီ ငခ်စ္ညိဳကိုသာ ေခၚေတာ္မူပါ’ ဟု ေလွ်ာက္၏ ။ ဆိုသည့္အတိုင္း စလဂၤသူမင္း႐ြာ၌ ရပ္ေနသည့္ ငခ်စ္ညိဳကို အေခၚလႊတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ငခ်စ္ညိဳ လာသည့္လမ္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ေစာင့္ေနသူကား အသူနည္း၊ အျခား နာမည္ေက်ာ္ လက္်ာပ်ံခ်ီတစ္ဉီး မဟုတ္တုံေလာ။

“လာေလာ့၊ နင္လည္း လက္်ာပ်ံခ်ီ.. ငါလည္း လက္်ာပ်ံခ်ီ။ နင္ ေယာက္်ားေကာင္းဟု ေက်ာ္သည္။ စီးခ်င္းလွလွ ထိုးရေတာ့မည္ေလာ” ဟု ျပည္စား လက္်ာပ်ံခ်ီ စိန္ေခၚ၏ ။

မထင္မွတ္သူကို ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ ငခ်စ္ညိဳ ေၾကာင္အမ္းေနၿပီးမွ ျမင္း စင္ေရာ္ျဖဴကို ေလးဘက္က် စီးထြက္လာလ်က္ “အၿပီးအစီး လုံ၍ တိုက္ခိုက္ေရးသာမက ၿမိဳ႕ခံပါ ေကာင္းလွသည္ဆိုေသာ လက္်ာပ်ံခ်ီႀကီးပါကလား။ ႀကိဳက္ၿပီ၊ ယခုမွ ဘက္တူသူကို ေတြ႕ရေတာ့မည္။ နင္လည္း နင့္အစြမ္းကို ထုတ္ပါေလာ့” ဆိုကာ လွံစၾကာ ေဝွ႔ရမ္းလာ၏။

ငခ်စ္ညိဳ ျမင္းေပၚေျခစုံရပ္လ်က္ ဒုန္းႏွင္လာသည္ကို ျမင္လ်င္ ျပည္စားပ်ံခ်ီ ၿပဳံးသြားၿပီး ထိုင္လ်က္မွပင္ ေနာက္ကြၽမ္းတစ္ပတ္ ပစ္ျပလိုက္ေသးသည္။ ေနာက္ပါတို႔၏ ေဝါခနဲ အာေမဋိတ္သံၾကားမွ လွံတိုတစ္စင္း ေျပးထြက္သြားရာ ခင္ဉီးစား လက္်ာပ်ံခ်ီ ခတ္ထုတ္လိုက္ၿပီး ‘ခံႏိုင္ေအာင္ ခံေပေရာ့’ ဟု သူ႔လွံႀကီးျဖင့္ ပစ္ထိုးလိုက္ေတာ့၏ ။ ျပည္စားပ်ံခ်ီမူကား အၿပဳံးပင္ မပ်က္ေခ်။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနာင္႐ိုး၌ တပ္ခ်ရပ္ေနေသာ ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာသည္ ပရိယာယ္ အႀကံအစည္တြင္ ထက္ျမက္လွေသာ ဝါရီ႐ူမင္း၏ မုတၱမတပ္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ရန္ ညီေတာ္ သားသမက္အမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ဆြဲေနသည္။

မဂဒူး၏ အမတ္ႀကီး ဗညားဒလ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ ေကာင္းလွသည္ဟု ေက်ာ္ေနသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္လည္း သက္ေတာ္ရွည္ဝန္မင္းႀကီးေပၚဉီးအား ေခၚကာ တိုင္ပင္ရေလသည္။

တစ္ဖက္တြင္ မ တစ္လုံးေၾကဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္၏ အေမးပုစာၦမ်ားကို ဓမၼေစတီမင္းက ဒိုင္ခံေျဖၾကားေနရ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ ျမန္မာစစ္ပြဲႀကီးကို မကူႏိုင္၊ မဟာမိတ္ျဖစ္သူ သထုံျပည့္ရွင္ မႏူဟာကို စစ္ကူေတာင္းရာတြင္လည္း ပုဂံမင္း အေနာ္ရထာက ဆီးႀကိဳတိုက္၍ သထုံတပ္မ်ား ပ်က္ၾကသည္ ၾကား၏ ။

သထုံသား ဗ်တ္ဝိဗ်တၱညီေနာင္၊ ဝက္ဝံကို အႏိုင္တိုက္ခဲ့ေသာ အင္းသား အိုက္စံ၊ အရပ္ ၇ ေတာင္ရွိ သေဘၤာကုလားႀကီးအား စီးခ်င္းထိုးခဲ့သူ ကြမ္အပ္သားမင္းသားတို႔ ဉီးစီးလာသည့္ တပ္ႀကီးမွာ ပုဂံသား မင္းက်န္စစ္၊ ငေထြ၊ ငလုံး၊ ငဖီးတို႔၏ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားေၾကာင့္ ပဲခူးမေရာက္မီပင္ တန႔္သြားရသည္။

ဒါေတာင္ သူတို႔ဘိုးေတာ္ ပ်ဴေစာထီး ဆင္းမလာေသး။ က်န္စစ္သားဘက္မွသာ ပ်ဴေစာထီးေရာ ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူပါ ပါလာလ်င္ ခက္ရခ်ည့္။ ပန္ထြာဧကရီမွာလည္း ဒြတၱေပါင္မင္း ရန္ေၾကာင့္ ရန္ပယ္ေခ်ာင္းဝမွ မခြာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေရာက္လာသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ တည္ေတာတပ္ကို ခြာကာ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေရွာင္သြားသည္။ လူ ၅၀၀၀ သာရွိသည့္ ေကာင္းတုံခံတပ္ကို တိုက္၍ ဝင္ေနမည္ ႀကံေသာ္လည္း ဗလမင္းထင္ တပ္ခံေကာင္းလွရာ အနီးသို႔ မကပ္ႏိုင္ဘဲ ရံေနၾက၏ ။ ယိုးဒယားမွ ျပန္လာေသာ ေနမ်ိဳးသီဟပေတ့၊ မဟာေနာ္ရထာတပ္မ်ား ရွမ္းျပည္ဝင္လာၿပီ ၾကား၍ ခြာရျပန္သည္။

ယခင္က စစ္ခ်ီရတုမ်ား ေရးခဲ့ရသေလာက္ ယခုမူ စစ္ဆုတ္ရတုမ်ားသာ သီကုံးေနရေပၿပီ။ သည္ၾကားထဲ ျမဝတီမင္းႀကီး ဉီးစက ေအာင္ေစရတု ေရးသားကာ ဘိုးေတာ္ဘုရားကို ဆက္သြင္းသည္ဟု ၾကားရသည္မွာ နာလိုခံခက္စရာ။

မလြန္တြင္ ဆင္ခ်င္း ျမင္းခ်င္း ဓားခ်င္း လွံခ်င္း လက္ခ်င္း၌ မည္သူလာလာ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းေသာ အာကာေ႐ႊေတာင္ ႏွင့္ ဥပါေကာင္းတို႔ တစ္ဉီးကိုတစ္ဉီး မလွန္ႏိုင္၊ မဖိႏွိပ္ႏိုင္၊ လက္ရည္တူေနၾကသည္။

လုံးတူေဒါက္တူ အစြမ္းတူျဖစ္ေန၍ အာကာေ႐ႊေတာင္ဘက္မွ ဗညားက်န္းေတာႀကီး၊ ဗရမ္းသမက္မ်ားရွင္ ဘြဲ႕ခံ ဥပါေကာင္းဘက္မွ တလပန္းတို႔ ကူတိုက္ေပးၾကေသာ္လည္း အေျခအေန မထူးျခား။

အညာျမစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕႐ြာတို႔ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္မည္ဟု အာမခံသြားေသာ သူရဲေကာင္း လဂြန္းအိမ္တို႔လည္း ေအာင္လံအေရာက္၌ မုဆိုးၿခဳံဗိုလ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာတပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္မိကာ တပ္ပ်က္၍ ေျပးရေလသည္။ အေနာက္တပ္မျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မင္းျဗတ္ဇ၏ တပ္သို႔ေရာက္မွ လူသူစု႐ုံးလ်က္ ရပ္ခံေနျပန္၏ ။

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း ျဗတ္ဇႏွင့္ လဂြန္းအိန္ခံေသာ သန္လ်င္တပ္ကို မတိုးမေဖာက္ႏိုင္။

သို႔ရာတြင္ ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာမွ ေန႔ညမနား အျပင္းခ်ီလာသည့္ မင္းႀကီး သတိုးမဟာဗႏၶဳလ၏ တပ္မ်ား ဆိုက္ေရာက္လာၾကၿပီ ဆိုေသာအခါတြင္မူ ဗိုလ္မင္းျဗတ္ဇမွာ ဆင္ေပၚမွ မဆင္းေတာ့ဘဲ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ပင္ အိုးႏွင့္စြန႔္ကာ တပ္ကို ကြပ္ရေလေတာ့သည္။

ပၪၥလရာဇ္၌ သိုဟန္ဘြား၏ တပ္မ်ားကို အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြားက ရပ္ခံေနၿပီး မိုးညႇင္းေစာ္ဘြားမွာမူ ဆင္ျဖဴရွင္ ေျမဒူးမင္း၏ တပ္အေရာက္ ခ်ီသြား၏ ။ သို႔ရာတြင္ ထင္တိုင္းမေပါက္ဘဲ ေျမဒူးမင္းတပ္မွ မုဆိုးငစဥ့္၊ ငတက္ျပားတို႔ အစြမ္းျပေန၍ လုပ္ေရးႀကံေရး ခက္ခဲေနရျပန္သည္။

မတၱရာေၾကာင္း ခ်ီသည့္ ဘယ္ေက်ာ္တပ္မွာမူ ျပည္မွ ေျပးလာသည့္ ရာဇသၾကၤန္ သားအဖႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမိၾကသည္။ ဘယ္ေက်ာ္ လွံမထိုးရေသးမီ ေပါက္လွ လွည့္ပစ္လိုက္ေသာ လွံက ဘယ္ေက်ာ္ရပ္ေနသည့္ နံေဘးမွ ကညင္ပင္ႀကီးအား ထုတ္ခ်င္းခတ္ ေပါက္ထြက္သြားရာ မြန္တို႔မွာ အံ့ၾသျခင္းႀကီးစြာႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ထိုေပါက္လွႏွင့္ ခြန္အားခ်င္းတူသူ ဟူ၍ သူတို႔တြင္ မင္းညီတုံး တစ္ေယာက္သာ ရွိေပလိမ့္မည္။ (ဒုတိယေျမာက္) သမိန္ဗရမ္းဘြဲ႕ခံ မင္းညီတုံးသည္ ေအာက္ျမစ္စဥ္ဝန္ႀကီး မင္းလက္ဝါးႏွင့္ စစ္နားစဥ္ လက္ခ်ည္းဗလာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကရာမွ ႏွစ္ဉီးစလုံး ဒဏ္ရာရသြားၾကေသာေၾကာင့္ ပါမလာခဲ့။

စီးခ်င္းထိုးရာတြင္ လက္႐ုံးေရာ ႏွလုံးပါ သုံးတတ္သျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလြန္းေနေသာ မြန္သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္းမွာလည္း ရန္ကုန္ကို ေစာင့္ေနေသာ မင္းထင္ေနာ္ရထာအား နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံးလ်က္ ႀကိဳးႀကိဳးကုတ္ကုတ္ တိုက္သည္။

သမိန္ဗရမ္း ဗကမတ္ဆင္ေတာ္ျဖင့္ တိုက္လ်င္ လက္်ာဘီလူးက တိမ္ပ်ံျဖင့္ လွည့္ပတ္ထိုး၏ ။ ေဖာင္ေတာ္တင္လာသည့္ ရန္ပုံခြင္းအေျမာက္ႀကီးကိုလည္း သားမ်ားမိ ေလွေတာ္က ႏွစ္ျမႇဳပ္ပစ္လိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ဒဂုံမွာ ယခုထိ မက်ေသး။

သမိန္ဗရမ္း လက္႐ုံးစြမ္းထက္ေသာ္လည္း အကြပ္အညႇပ္ ျပင္းလွသည့္အျပင္ ပရိယာယ္တြင္ တစ္ကြက္သာေနေလ့ရွိသည့္ လက္်ာဘီလူး၏ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ထင္တိုင္းမေပါက္ဘဲ ႏိုင္အံ့ဆဲဆဲမွ သူက ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္လည္း ရွိ၏ ၊ ရခါနီးမွ ႐ုတ္တရက္ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ကာ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာလိုက္ရသည္လည္း ရွိေလသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ မြန္တို႔သည္ ကမာၻဉီးငွက္ႀကီးတစ္ေကာင္၏ ႏွလုံးကို အရွာထြက္လာသည္ ဆိုေသာ လူသန္ႀကီး အင္ဂြန္ဂ်ဝါအား တပ္ဉီးတင္ကာ သူရဲတစ္ေယာက္ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ရန္ စိန္ေခၚေလေတာ့သည္။

လက္်ာဘီလူးက သူ႔ထက္ အဆရာေထာင္ အင္အားႀကီးေသာ အင္ဂြန္ဂ်ဝါအား တိုက္ရန္ သူရဲေကာင္းတစ္ဉီး ေစလႊတ္ေပးပါဟု ရာဇာဓိရာဇ္ႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္ေနသည့္ သုရွင္အေလာင္းမင္းတရားႀကီးထံ အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္။ အင္ဂြန္ဂ်ဝါ၏ ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ဓားႀကီးကို ရင္ဆိုင္မည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဉီး ဓားေျမႇာင္တစ္ေခ်ာင္းကိုင္လ်က္ ေရာက္လာသည္။

သူက ေျပာေနေသးသည္။

“အင္ဂြန္ဂ်ဝါက လက္နက္နဲ႔ ၿပိဳင္ခ်င္တာလား၊ လက္နက္မဲ့ ၿပိဳင္မွာတဲ့လား။ အကြၽန္ သည္ဓား ယူသြားသင့္သလား”

“ေနာင္ေတာ့္သေဘာပါ၊ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အနႏၲသူရိယ ဆိုတာနဲ႔ လူမကလို႔ ဘီလူးႀကီးပဲလာလာ လက္ခ်ည္း ဖက္သတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ စိတ္ခ်ၿပီးသားပဲ”

လက္်ာဘီလူး၏ ယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲေနသည့္ စကားေၾကာင့္ ရန္မန္ငေထြး ၿပဳံး၏ ။ တစ္ခ်ိန္က သူသည္လည္း ဤသို႔ပင္ စိတ္ထားခဲ့ဖူးေၾကာင္း အမွတ္ရလိုက္မိသည္။ ယခုေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္မွာ အင္ဂြန္ဂ်ဝါ ျဖစ္ေန၍ မိမိလက္႐ုံးစြမ္းကို အမွန္တကယ္ ထုတ္ျပရေပေတာ့မည္ဟု အားခဲထားလိုက္ေလသည္။

သူတို႔ လက္႐ုံးခ်င္းတိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခိုက္ အင္းဝမွ စစ္ကိုင္း ကူးသည့္ ေလွဆိပ္သို႔ ဉီးေခါင္းအေနာက္ႏွင့္ နားထင္တစ္ဝိုက္အထိ ေျပာင္လ်က္ ဉီးထိပ္တြင္သာ ဆံပင္စုစုရွိေသာ ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ လူတစ္ဉီး ေနာက္လိုက္ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဆင္းလာၿပီး ေလွငယ္ႏွစ္စင္း ရွိေနသည့္အနက္ အရပ္ပုပု ေက်ာက္ေပါက္ခြက္မ်ားႏွင့္ ေလွထိုးသားအား

“စစ္ကိုင္းဘက္ ကူးခ်င္လို႔ပါ” ဟု ဆိုလာသည္။ အူေၾကာင္ေၾကာင္ပုံစံႏွင့္ ေလွထိုးသားက “ရပါတယ္၊ လူဘယ္ႏွေယာက္ လိုက္မွာလဲ” “က်ဳပ္တစ္ဉီးတည္းပဲ၊ သူတို႔က လိုက္ပို႔တာ” “တက္ေလ” ဆံပင္စုစုႏွင့္လူ ေလွေပၚတက္လ်င္ အေနာက္မွ တစ္ဉီးက “ဂ႐ုစိုက္ပါ အဲမြန္ဒယာ” ဟု ႐ုတ္တရက္ မြန္လို ေျပာလိုက္သည္။

အဲမြန္ဒယာ ဆိုသူက ေျပာသည့္လူအား မ်က္လုံးျပဴး ၾကည့္လိုက္စဥ္ ေလွထိုးသားကလည္း အျခားကူးတို႔ေပၚမွ ငါးမွ်ားေနသူအား “ေဟ့ ငသူရိန္၊ မင္း စစ္ကိုင္း သြားစရာရွိလို႔ဆို။ ခရီးသည္ တစ္ဉီးတည္း တဲ့၊ လိုက္ခဲ့ပါလား” ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ ကူးတို႔ေလွေပၚ ငါးမွ်ားေနသူ လူ႐ြယ္က ငါးမရသည့္ မွ်ားတံကို ႐ုတ္လိုက္သည္။

“ေအး.. ေလွကူထိုးရင္း လိုက္ရတာပ” ဆိုကာ ထလာသည္။ သူသည္ ေလွအေနာက္ပိုင္းအထိ တက္သြားၿပီး ပဲ့ထိန္းေနရာယူလိုက္ကာ “ႀကိဳးေျဖလိုက္ေတာ့ေလ တိုက္ေမာင္း”

မၾကာမီ ဧရာဝတီ ျမစ္ျပင္ထဲဝယ္ သူရိန္ႏွင့္ တိုက္ေမာင္း ဟူေသာ ေလွသမားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အဲမြန္ဒယာ ဆိုသည့္ ခရီးသည္အား တင္ေဆာင္လ်က္ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ ေလွာ္ခတ္သြားၾကေလေတာ့သည္။

Credit to သခၤရာဇာ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*