ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ လင္မယား(၂)ဦး ေသဆုံးေန

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ လင္မယား(၂)ဦး ေသဆုံးေန

ယေန႔နံနက္ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ၌ လင္မယား၂ေယာက္ အေဆာက္အဦးတစ္ခုတြင္ ဓာတ္လိုက္ေသဆုံေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းသိရွိရ။

ဓါတ္လိုက္သည္လား မိုးႀကိဳးပစ္သည္လား
ေတာ႔ မသိရေသးပါ။ သတင္းထပ္မံတင္ေပးပါအုံးမည္။

Photo – Saw Aung MinOo