ေကာင္းေသာေနရာတြင္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ မ်က္ႏွာေပၚမွ မွဲ႔ အမ်ိဳးအစား ( ၁၀ ) ခု

ေကာင္းေသာေနရာတြင္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ မ်က္ႏွာေပၚမွ မွဲ႔ အမ်ိဳးအစား ( ၁၀ ) ခု

၁။ နဖူးျပင္ ညာဘက္အျခမ္းတြင္ မွဲ႔ ရွိပါက ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ လြန္စြာ ကံေကာင္း၏။ ဘဝတြင္ အစစ ရာရာေအာင္ျမင္၍ အသက္ရွည္ ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ရတတ္ပါတယ္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘုန္းကံႀကီးေသာ၊ ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ႀကီးေသာ၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္ေသာ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ ေယာက္်ားကို ရနိဳင္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ရေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားပင္ ဘုန္းကံျမင့္သူမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

၂။ နဖူးအလယ္ တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ ရွိပါက ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ မိမိအား လြန္စြာခ်စ္ခင္ ၾကင္နာေသာ မိမိေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေလးစားခ်စ္ခင္ေသာ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ ၊ မိမိကို အရာရာေရွ႕တန္းတင္ ဦးစားေပးတက္ေသာ မိမိအား ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားေသာ ၊ မိမိအေပၚတြင္ သစၥာရွိေသာ ေယာက္်ားကို ရရွိတတ္သည္။

ယခင္က ဆိုးသြမ္းေသာ ေယာက္်ားမ်ားပင္လွ်င္ မိမိႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီးပါက လိမၼာ ယဥ္ေက်းေသာ လူေကာင္းလူမြန္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာနိဳင္ပါသည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိဘအတြက္ အားကိုးရေသာ ၊ မိဘေက်းဇူးကို သိတက္ေသာ အမ်ားအက်ိဳး သယ္ပိုးတက္ေသာ မိမိေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ သာေကာင္းရတနာမ်ား ဖြားျမင္တတ္သည္ ။

အိုကံေကာင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို နဖူးအယ္တည့္တည့္တြင္ရွိေသာ မွဲ႔ကို ရတနာ ဆံက်စ္မွဲ႔ဟု ေခၚပါသည္။

၃။ နဖူးျပင္ ဘယ္ဘက္တြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ ထိုမွဲ႔ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိ အားကိုးယုံၾကည္ရေသာ ၊ ထက္ျမတ္ေသာ ၊မိမိအေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ ေႏြးေထြးတန္ဖိုးထားတတ္ေသာ ေယာက္်ားေကာင္းကို ရရွိတတ္ပါသည္။

ထို႔အတူ မိမိအက်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးေပးေသာ သားေကာင္းရတနာ ၊ သမီးေကာင္းရတနာမ်ား ထြန္းကားတတ္၍ ဘဝကို ေအးခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရတတ္ပါသည္ ။ ထို႔ အမ်ိဳးသမီး၏ နဖူး ဘယ္ဘက္တြင္ရွိေသာ မွဲ႔အား ရတနာ ဆီမီးထြန္း မွဲ႔ဟု ေခၚဆိုပါသည္။

၄။ ညာဘက္ပါးျပင္ ပါးစပ္နားတြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ လြန္စြာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတက္ေသာ သူျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္က်ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဘက္ အမ်ိဳးသား၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရတက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ဘက္၏ အခ်စ္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္ ။

မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖတ္အေပၚမွာလည္း လြန္စြာမွ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာတတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထို ညာဘက္ပါးျပင္ ပါးစပ္နားတြင္ရွိေသာ မွဲ႔ အား ေ႐ႊပိတုန္းစုပ္ မွဲ႔ဟု ေခၚဆိုပါသည္။

၅ ။ ဘယ္ဘက္ပါးျပင္ ပါးစပ္နားတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ထိုမွဲ႔ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ လြန္းစြာမွ ႏႈတ္ခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ စကားေျပာေကာင္းကာ ပရိယာယ္ႂကြယ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။

မိမိ အလိုရွိရာ မွန္သမွ်ကို သူတစ္ပါး လက္ခံယုံၾကည္ေအာင္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာစြာ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းရွိ၍ အေျပာအေဟာ ေကာင္းေသာ အတက္ပညာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

အလြန္ဉာဏ္ေကာင္း၍ အလြန္ထက္ထက္ျမတ္ျမတ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို ဘယ္ဘက္ပါးျပင္ ပါးစပ္နားတြင္ရွိေသာ မွဲ႔အား ႏႈတ္တဆိတ္ မွဲ႔ဟု ေခၚဆိုပါသည္။

၆။ နား႐ြတ္ အေပၚတြင္ မွဲ႔ရွိလ်င္ ထိုမွဲ႔ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စိတ္သေဘာထား အလြန္ေကာင္းေသာ သူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ သူတစ္ပါး၏ ခံစာခ်က္မ်ားအား စိတ္ရွည္ရွည္ထား၍ နားေထာင္ႏွစ္သိမ့္ အားေပးတတ္၏။

လူတစ္ပါးအေပၚ အႏိုင္မယူတက္ ႏူးညံ့ခ်ိဳသာေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။ လြန္စြာယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕၍ ဣေျႏၵသိကၡာ ရွိစြာ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ေျပာဆိုတတ္သူ ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းမွ ခ်စ္ခင္ၾက၍ အလြန္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားေသာသူမ်ားလည္ ျဖစ္ပါသည္။

၇။ နား႐ြက္၏ ေဘးပါးအစပ္နားတြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ ထိုမွဲ႔ ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဘဝကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အသက္ေမြးေနထိုင္တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ ။ အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း အဆင္ေျပေနၿပီး အပူေသာက ကင္းေသာသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဘဝတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲဟူ၍ မရွိ အရာရာအဆင္ေျပစြာ ရွိေနတတ္ပါသည္။ သူတစ္အေပၚ သနားၾကင္နာတတ္၍ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားသည္။ စာအုပ္ စာေပမ်ား အတက္ပညာမ်ား၊ လက္မႈပညာမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားတို႔တြင္ လြန္စြာ ဝါသနာ ႀကီး၍ ထြန္းေပါက္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္၏။

၈။ အေပၚႏႈတ္ခမ္း အထက္တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္

ထိုမွဲ႔ ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ စကားေျပာဆို ဆက္ဆံရာတြင္ အလြန္သြတ္လက္ခ်က္ခ်ာ၍ အေျပာအဆိုေကာင္း၍ ခ်စ္စရာအမူအရာ ဟန္ပန္ႏွင့္ ႏႈတ္ဆို ဉာဏ္ေကာင္းေသာ သူမ်ားျဖစ္၏။ အစားအေသာက္အေကာင္းမ်ားကို အလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အလွအပကို လြန္စြာႀကိဳက္ေသာ မိန္းခေလးမ်ား ျဖစ္တက္ပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမိးမ်ားတြင္ ႐ုပ္ရည္ ခန႔္ညား ေခ်ာေမာလွပေသာ ေယာက်ၤားကို ရရွိတက္ၿပီး ေယာက္်ား၏ အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈကိုလည္း ရရွိတတ္ပါတယ္။

၉ ။ မ်က္ခုံး အလယ္တြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ ထိုမွဲ႔ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဉာဏ္ပညာႀကီး၍ ထက္ျမတ္တည္ၿငိမ္ ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားမွ အထင္ႀကီး၍ ေလးစား ၾကည္ညိဳ ျခင္းကိုလည္း ရရွိခံစားရတတ္ပါသည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္သည္ မိမိအားအက်ိဳးျပဳေသာ၊ မိမိအားခ်စ္ခင္ၾကင္နာေသာ ၊ မိမိအားေရွ႕တန္းတင္၍ အစစအရာရာ ဦးစာေပးတက္ေသာ ေယာက္်ားမ်ိဳးႏွင့္သာ အိမ္ေထာင္က်၏ ။ ထိုအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာေအးခ်မ္းတတ္ပါသည္။

၁၀။ မ်က္ခုံးတို႔၏ အတြင္းပိုင္း အစြန္ ေအာက္အစပ္နားတြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ ထို မွဲ႔ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စိတ္သေဘာထားေကာင္း၍ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ သစၥာရွိေသာ သစၥာတရားကို တန္းဖိုးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္၏ ။ လြန္စြာယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕၍ ဣေျႏၵသိကၡာရွိစြာ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ေျပာဆိုတတ္သူျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းကို ရရွိတက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးသာယာ ေအးခ်မ္းမႈကို ရရွိတတ္ပါသည္။ သားေကာင္းရတနာ သမီးေကာင္းရတနာမ်ား ရရွိတတ္ၿပီး ဘဝကို ေအးခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ #credit ဆရာဦးဘိုႏိုင္ (ေဗဒင္)

Unicode

ကောင်းသောနေရာတွင်ရှိသည့် အမျိုးသမီးတို့၏ မျက်နှာပေါ်မှ မှဲ့ အမျိုးအစား ( ၁၀ ) ခု

၁။ နဖူးပြင် ညာဘက်အခြမ်းတွင် မှဲ့ ရှိပါက ထိုအမျိုးသမီးသည် လွန်စွာ ကံကောင်း၏။ ဘဝတွင် အစစ ရာရာအောင်မြင်၍ အသက်ရှည် ချမ်းသာစွာ နေထိုင်ရတတ်ပါတယ်။

ထိုအမျိုးသမီးများသည် ဘုန်းကံကြီးသော၊ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ကြီးသော၊ ဉာဏ်ပညာကြီးသော အောင်မြင်သော သြဇာအာဏာရှိသော ယောက်ျားကို ရနိုင်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးကို ရသော အမျိုးသားများပင် ဘုန်းကံမြင့်သူများ ဖြစ်လာတတ်ပါသည်။

၂။ နဖူးအလယ် တည့်တည့်တွင် မှဲ့ ရှိပါက ထိုအမျိုးသမီးသည် မိမိအား လွန်စွာချစ်ခင် ကြင်နာသော မိမိဆွေမျိုးများအား လေးစားချစ်ခင်သော လိမ္မာယဉ်ကျေးသော ၊ မိမိကို အရာရာရှေ့တန်းတင် ဦးစားပေးတက်သော မိမိအား မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသော ၊ မိမိအပေါ်တွင် သစ္စာရှိသော ယောက်ျားကို ရရှိတတ်သည်။

ယခင်က ဆိုးသွမ်းသော ယောက်ျားများပင်လျှင် မိမိနှင့် လက်ထပ်ပြီးပါက လိမ္မာ ယဉ်ကျေးသော လူကောင်းလူမွန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

ထိုအမျိုးသမီးများသည် မိဘအတွက် အားကိုးရသော ၊ မိဘကျေးဇူးကို သိတက်သော အများအကျိုး သယ်ပိုးတက်သော မိမိဆွေးမျိုးသားချင်းများကို အကျိုးပြုနိုင်သော သာကောင်းရတနာများ ဖွားမြင်တတ်သည် ။

အိုကံကောင်းသောသူများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို နဖူးအယ်တည့်တည့်တွင်ရှိသော မှဲ့ကို ရတနာ ဆံကျစ်မှဲ့ဟု ခေါ်ပါသည်။

၃။ နဖူးပြင် ဘယ်ဘက်တွင် မှဲ့ ရှိလျှင် ထိုမှဲ့ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိ အားကိုးယုံကြည်ရသော ၊ ထက်မြတ်သော ၊မိမိအပေါ် ချစ်ခင်ကြင်နာ နွေးထွေးတန်ဖိုးထားတတ်သော ယောက်ျားကောင်းကို ရရှိတတ်ပါသည်။

ထို့အတူ မိမိအကျိုးအတွက် အကျိုးပေးသော သားကောင်းရတနာ ၊ သမီးကောင်းရတနာများ ထွန်းကားတတ်၍ ဘဝကို အေးချမ်းစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရတတ်ပါသည် ။ ထို့ အမျိုးသမီး၏ နဖူး ဘယ်ဘက်တွင်ရှိသော မှဲ့အား ရတနာ ဆီမီးထွန်း မှဲ့ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။

၄။ ညာဘက်ပါးပြင် ပါးစပ်နားတွင် မှဲ့ ရှိလျှင် ထိုအမျိုးသမီးသည် လွန်စွာ ချစ်ခင်ကြင်နာတက်သော သူဖြစ်တတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ကျသော် အိမ်ထောင်ဘက် အမျိုးသား၏ ကောင်းကျိုးများကို ခံစားရတက်ပြီး အိမ်ထောင်ဘက်၏ အချစ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည် ။

မိမိ၏ အိမ်ထောင်ဖတ်အပေါ်မှာလည်း လွန်စွာမှ ချစ်ခင် ကြင်နာတတ်သော အမျိုးသမီးများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို ညာဘက်ပါးပြင် ပါးစပ်နားတွင်ရှိသော မှဲ့ အား ရွှေပိတုန်းစုပ် မှဲ့ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။

၅ ။ ဘယ်ဘက်ပါးပြင် ပါးစပ်နားတွင် မှဲ့ရှိလျှင် ထိုမှဲ့ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးသည် လွန်းစွာမှ နှုတ်ချိုချိုနှင့် စကားပြောကောင်းကာ ပရိယာယ်ကြွယ်သောသူများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

မိမိ အလိုရှိရာ မှန်သမျှကို သူတစ်ပါး လက်ခံယုံကြည်အောင် ပြေပြစ်ချောမောစွာ ပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိ၍ အပြောအဟော ကောင်းသော အတက်ပညာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု ဆိုရပေမည်။

အလွန်ဉာဏ်ကောင်း၍ အလွန်ထက်ထက်မြတ်မြတ်ရှိသော အမျိုးသမီးများလည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို ဘယ်ဘက်ပါးပြင် ပါးစပ်နားတွင်ရှိသော မှဲ့အား နှုတ်တဆိတ် မှဲ့ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။

၆။ နားရွတ် အပေါ်တွင် မှဲ့ရှိလျင် ထိုမှဲ့ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးများသည် စိတ်သဘောထား အလွန်ကောင်းသော သူများ ဖြစ်တတ်သည်။ သူတစ်ပါး၏ ခံစာချက်များအား စိတ်ရှည်ရှည်ထား၍ နားထောင်နှစ်သိမ့် အားပေးတတ်၏။

လူတစ်ပါးအပေါ် အနိုင်မယူတက် နူးညံ့ချိုသာသော စကားကို ပြောဆိုတတ်၏။ လွန်စွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့၍ ဣန္ဒြေသိက္ခာ ရှိစွာ ကျင့်ကြံ နေထိုင်ပြောဆိုတတ်သူ ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းမှ ချစ်ခင်ကြ၍ အလွန် လူချစ်လူခင် ပေါများသောသူများလည် ဖြစ်ပါသည်။

၇။ နားရွက်၏ ဘေးပါးအစပ်နားတွင် မှဲ့ ရှိလျှင် ထိုမှဲ့ ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးသည် ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း အသက်မွေးနေထိုင်တတ်သူများ ဖြစ်သည် ။ အလုပ်အကိုင်များလည်း အဆင်ပြေနေပြီး အပူသောက ကင်းသောသူများလည်း ဖြစ်ပေသည်။

ဘဝတွင် ခက်ခက်ခဲခဲဟူ၍ မရှိ အရာရာအဆင်ပြေစွာ ရှိနေတတ်ပါသည်။ သူတစ်အပေါ် သနားကြင်နာတတ်၍ လူချစ်လူခင်ပေါများသည်။ စာအုပ် စာပေများ အတက်ပညာများ၊ လက်မှုပညာများ၊ နည်းပညာများတို့တွင် လွန်စွာ ဝါသနာ ကြီး၍ ထွန်းပေါက် အောင်မြင်သူများဖြစ်၏။

၈။ အပေါ်နှုတ်ခမ်း အထက်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင်

ထိုမှဲ့ ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးသည် စကားပြောဆို ဆက်ဆံရာတွင် အလွန်သွတ်လက်ချက်ချာ၍ အပြောအဆိုကောင်း၍ ချစ်စရာအမူအရာ ဟန်ပန်နှင့် နှုတ်ဆို ဉာဏ်ကောင်းသော သူများဖြစ်၏။ အစားအသောက်အကောင်းများကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သူများ ဖြစ်ပါသည်။

အလှအပကို လွန်စွာကြိုက်သော မိန်းခလေးများ ဖြစ်တက်ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမိးများတွင် ရုပ်ရည် ခန့်ညား ချောမောလှပသော ယောင်္ကျားကို ရရှိတက်ပြီး ယောက်ျား၏ အလွန်ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကိုလည်း ရရှိတတ်ပါတယ်။

၉ ။ မျက်ခုံး အလယ်တွင် မှဲ့ ရှိလျှင် ထိုမှဲ့ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးများသည် ဉာဏ်ပညာကြီး၍ ထက်မြတ်တည်ငြိမ် သောအမျိုးသမီးများဖြစ်ပါသည်။ လူအများမှ အထင်ကြီး၍ လေးစား ကြည်ညို ခြင်းကိုလည်း ရရှိခံစားရတတ်ပါသည်။

ထိုအမျိုးသမီးများ အိမ်သည် မိမိအားအကျိုးပြုသော၊ မိမိအားချစ်ခင်ကြင်နာသော ၊ မိမိအားရှေ့တန်းတင်၍ အစစအရာရာ ဦးစာပေးတက်သော ယောက်ျားမျိုးနှင့်သာ အိမ်ထောင်ကျ၏ ။ ထိုအမျိုးသမီးတို့၏ အိမ်ထောင်ရေးမှာ သာယာအေးချမ်းတတ်ပါသည်။

၁၀။ မျက်ခုံးတို့၏ အတွင်းပိုင်း အစွန် အောက်အစပ်နားတွင် မှဲ့ ရှိလျှင် ထို မှဲ့ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးများသည် စိတ်သဘောထားကောင်း၍ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော သစ္စာရှိသော သစ္စာတရားကို တန်းဖိုးထားသော အမျိုးသမီးများဖြစ်၏ ။ လွန်စွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့၍ ဣန္ဒြေသိက္ခာရှိစွာ ကျင့်ကြံ နေထိုင်ပြောဆိုတတ်သူဖြစ်သည်။

အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းကို ရရှိတက်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးသာယာ အေးချမ်းမှုကို ရရှိတတ်ပါသည်။ သားကောင်းရတနာ သမီးကောင်းရတနာများ ရရှိတတ်ပြီး ဘဝကို အေးချမ်းစွာ အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်သော သူများဖြစ်ကြပါသည်။ #credit ဆရာဦးဘိုနိုင် (ဗေဒင်)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*