အိမ္ေထာင္ဘက္အျဖစ္ အရက္သမားအား ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီေကာင္းက်ိဳးမ်ားရနိဳင္၏…

အရက္သမားအား ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီေကာင္းက်ိဳးမ်ားရနိဳင္၏...
အရက္သမားအား ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီေကာင္းက်ိဳးမ်ားရနိဳင္၏...

အိမ္ေထာင္ဘက္အျဖစ္ အရက္သမားအား ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီေကာင္းက်ိဳးမ်ားရနိဳင္၏…

၁ ။ မူးေနသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိ မလွေသာ္ျငားလည္း သူတို႔အျမင္တြင္ အရမ္းလွသည္ဟု ထင္ျမင္ေနတတ္ျခင္း…

၂ ။ ညေနတိုင္း အရက္ဆိုင္တြင္ အေနမ်ားသျဖင့္ ညေနစာကို အၿမဲတစ္ေယာက္စာ ေလွ်ာ့ခ်က္ရျခင္း…

၃ ။ ေဆးသမား ဖဲသမား မဟုတ္သည့္အတြက္ အရက္ဖိုးေလး မဆိုသေလာက္မွ်သာ ကုန္ျခင္း…

၄ ။ ကိစၥရွိလို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္လွ်င္ အရက္ဆိုင္တြင္ အလြယ္တကူ သြားေရာက္ေခၚႏိုင္ျခင္း…

၅ ။ အိမ္ရွင္မမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္၏ စီးပြားေရးအား ကိုယ္တိုင္ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး တစ္အိမ္လုံး၏ ဝင္ေငြထြက္ေငြကို မိမိစိတ္တိုင္းက် စီမံခန႔္ခြဲသုံးစြဲႏိုင္ျခင္း…

၆ ။ ေထြလီေဖာက္ျပား ေဖာက္ျပန္ဖို႔ မေျပာနဲ႔ မူးၿပီး အိမ္ျပန္တာေတာင္ သူ႔ဖာသာ အႏိုင္ႏိုင္ မနဲထိန္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာရျခင္း…

၇ ။ သူတစ္ပါးအသက္ သတ္ဖို႔ေနေနသာသာ သူ႔ဖာသာ အန္ဖတ္ဆို႔ မေသေအာင္ မနဲဂ႐ုစိုက္ေနရျခင္း…

၈ ။ တစ္ပါးသူပစၥည္းခိုးဖို႔ မေျပာနဲ႔ သူ႔မွာပါလာတဲ့ပစၥည္း ေမ့က်န္တာ ေပ်ာက္ရွတာ အခိုးခံရတာ အလုခံရတာ မျဖစ္ေအာင္ အၿမဲဂ႐ုစိုက္ေနရျခင္း….

၉ ။ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား ေျပာဆိုဖို႔ဆိုတာ ေဝးလို႔… ထန္းေရမူးရင္ ကြၽဲခိုးေပၚဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပဲ၊ လုပ္ထားသမွ် အကုန္ျပန္ေျပာျပေနလို႔ ႐ိုက္စစ္စရာ မလိုေအာင္ကို သိရျခင္း…

၁၀ ။ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၌လည္း အရက္ေလးပဲ ေသာက္တတ္တာပါေအ… က်န္တာအကုန္ေကာင္းတယ္ဟု… ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳခံရ၍ ဂုဏ္ယူႏိုင္ျခင္း…

ထိုထိုေသာ အခ်င္းအရာမ်ား ေၾကာင့္…… အိုဘဲ့…… အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔… မိမိတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ္ယူမည့္ အမ်ိဳးသားသည္ အရက္သမားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္၏…..! တိန္ 😧😧😧credit

Unicode

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*