လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေနထိုင္ၿပီး ထူးဆန္း၍ရွားပါးလွေသာ ျမန္မာျပည္ကသမန္းက်ားမ်ား

လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေနထိုင္ၿပီး ထူးဆန္း၍ရွားပါးလွေသာ ျမန္မာျပည္ကသမန္းက်ားမ်ား
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေနထိုင္ၿပီး ထူးဆန္း၍ရွားပါးလွေသာ ျမန္မာျပည္ကသမန္းက်ားမ်ား

လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေနထိုင္ၿပီး ထူးဆန္း၍ရွားပါးလွေသာ ျမန္မာျပည္ကသမန္းက်ားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူးျခားသည့္-သတၱဝါတစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္… ဒါကေတာ့… ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းက သမန္းက်ားေတြပါ…။ သမန္းက်ားဆိုသည္မွာ… လူကေန က်ားအသြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုကို ေခၚဆိုတာပါ… ထိုလူမ်ိဳးကို ထမန္းလူမ်ိဳးဟုလည္း ေခၚဆိုၾကပါသည္…

ထမန္းလူမ်ိဳးသည္ တိဗက္~ျမန္မာအစုဝင္ သက္အုပ္စုခြဲတြင္ပါဝင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္၏ေျမာက္ဘက္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းနယ္ေျမတို႔ ဆုံရာေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ လူဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းခန႔္ ရွိ၏။ ထမန္းတို႔ ေျပာဆိုေသာ စကားသည္ ကခ်င္စကား၊ နာဂစကားတို႔ႏွင့္ အဆက္အစပ္ ရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ကဒူးစကား ကဲ့သို႔ပင္ ရွမ္းႏွင့္ခ်င္းတို႔၏ အေငြ႕အသက္ မကင္းသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လူမ်ိဳးအဆက္အႏြယ္အား ျဖင့္ ကဒူးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထမန္းလူဦးေရမွာ နည္းပါးလွေပရာ ထမန္း႐ြာဟူ၍ နာဂေတာင္တန္းခ႐ိုင္ ဟုမၼလင္းနယ္တြင္ ထမန္သည္ တစ္႐ြာတည္းသာ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ အထက္ ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္၏ ေျမာက္စူးစူးရွိ ႐ြာကေလးမ်ား၌လည္း ထမန္းလူမ်ိဳး အနည္းငယ္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထမန္းတို႔သည္ လူစင္စစ္မွ က်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ မိမိတို႔ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူသူတို႔အား ဒုကၡေပးေလ့ရွိေၾကာင္းကို ယခင္ အထက္ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္ဝန္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ မစၥတာ ဂရန႔္ဗေရာင္းဆိုသူက ၁၉၀၈ ခုႏွစ္၌ စာအုပ္ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးပါသည္။

သမန္းက်ားဆိုသည္မွာ လူကက်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေသာ မိစာၦအတတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ မူလအမည္မွာ ရွမ္းစကား ထမန္ ျဖစ္သည္။ ထမန္က်ားဟုေခၚရာမွ ကာလေ႐ြ႕လ်ားလာေသာ္ သမန္းက်ား ျဖစ္လာသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ညာတြင္ (ထမံသည္) ထမံသီ႐ြာဟူ၍ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ေသာ႐ြာ ယခုတိုင္ ရွိေသးသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ညာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရွမ္းနီလူမ်ိဳးတို႔က လူမွျဖစ္ေသာက်ားကို ေမာ္လေခါင္က်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ထမန္တို႔သည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္က အင္းေတာ္ႀကီး အိုင္ ျဖစ္လာမည့္ ေနရာတြင္ စည္ခမ္းအမည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

စည္ခမ္းၿမိဳ႕ ေရေအာက္ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ က်န္ခဲ့ေသာ အဆက္အႏြယ္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားၾကၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာျခင္းမျပဳဘဲ (အျခားသူမ်ားကလည္း ယင္းတို႔ႏွင့္ ေသြးေႏွာျခင္းမျပဳ) သီးျခား ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားက ယင္းတို႔ကို ထမန္မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။

ထမန္တို႔ကလည္း မိမိတို႔ ပညာမ်ားကို သားစဥ္ ေျမးဆက္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျပင္ပသို႔ မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ယင္းပညာတတ္ေၾကာင္း အျခားလူမ်ား မသိႏိုင္ၾကေခ်။

ရွမ္းေလးၿမိဳ႕ ရာဇဝင္တြင္ စည္ခမ္းၿမိဳ႕မွ မင္းသားတစ္ေယာက္သည္ က်ားျဖဴဘဝႏွင့္ ေတာလိုက္ေနစဥ္ တာပိန္ျမစ္ညာရွိ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွ ေရထဲေမ်ာလာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ရာမွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေနာင္ႀကီးျပင္းလာခ်ိန္တြင္ မိုးညႇင္း၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၊ မိုးမိတ္ ၿမိဳ႕မ်ားကို တည္ေထာင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ထိုမင္းသားအား က်ားျဖဴရွင္ဟူ၍ သိရွိၾကေပသည္။ ခရီးသြားလာရာတြင္ လူခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ သြားလာသည္ထက္ က်ားခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ သြားလာသည္က မ်ားစြာသက္သာျခင္း၊ အမဲလိုက္ရာတြင္ လက္နက္ ကိရိယာမလိုဘဲ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္း သက္သာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္။

ယခုအခါ ယင္းအယူအဆမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လူသားအျဖစ္မွ က်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလိုသည့္အခါ က်ားျဖစ္မည့္သူႏွင့္ အတူ အေဖာ္တစ္ဦးလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအေဖာ္ႏွင့္အတူ က်ားအျဖစ္ ေျပာင္းမည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရသည္။

အထူးသျဖင့္ လူတို႔ႏွင့္ မနီးစပ္ရာ ေတာထဲသို႔ သြားေရာက္ကာ က်ားအျဖစ္ ေျပာင္းမည့္သူက ဝတ္ထားသည့္ အဝတ္အစားမ်ား အားလုံးကို ခြၽတ္ၿပီး ပါလာသည့္ အေဖာ္အား ေပးထားရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အေဖာ္ျဖစ္သူမွ အဝတ္အစားမ်ားယူကာ လုံၿခဳံမႈရွိေသာ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ သစ္ပင္အျမင့္ေပၚသို႔ တက္ေနရပါသည္။

ထိုသို႔တက္ရျခင္းသည္ လူမွ သမန္းက်ား ျဖစ္ေသာအခါ မိမိအေဖာ္အား အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ က်ားျဖစ္မည့္သူက က်ားစိတ္ က်ားမာန္မ်ား ဝင္လာရန္ အစီအမံမ်ားကို တဆင့္ခ်င္းျပဳလုပ္ကာ ေနာက္ဆုံး ကြၽမ္းသုံးေခါက္ထိုးကာ က်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ေတာေကာင္လိုက္ရန္ ေတာအတြင္းသို႔ စီးနင္းဝင္ေရာက္ေတာ့၏။

ေတာအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ သြက္လက္ဖ်က္လတ္ေသာ ရဲရင့္ စြမ္းအား ျပည့္ဝေသာ က်ားတစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ သားေကာင္မ်ားအား ဖမ္းဆီး ကိုက္ျဖတ္ေတာ့သည္။ သားေကာင္မ်ား ရရွိလာၿပီးေနာက္ အေဖာ္ရွိရာသို႔ ျပန္လာ၏။ ထိုအခါ အေဖာ္က က်ားဘဝမွ လူသားအျဖစ္သို႔ ျပန္ျဖစ္လာရန္ သူ၏ အဝတ္အစားမ်ားအား ျပသေပးရပါသည္။

အဝတ္အစားကို ျမင္မွ တျဖည္းျဖည္း သတိရလာၿပီး လူစိတ္ျပန္ဝင္ကာ လူသားဘဝ ျပန္ျဖစ္လာေလသည္။ ထိုအခါမွ အေဖာ္ျဖစ္သူက အဝတ္အစားမ်ားေပးၿပီး သားေကာင္မ်ား ယူေဆာင္ကာ ႐ြာအတြင္းသို႔ အတူဝင္ၾကေလ၏။ သမန္းက်ား အတတ္ပညာမွာ အဓိက သုံးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

(၁) ေမြးကတည္းက ထူးျခားစြာ ပါလာေသာ သမန္းက်ား အတတ္, (၂) မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ တတ္ကြၽမ္းခဲ့ေသာ သမန္းက်ား အတတ္, (၃) ေဆးဝါးမႏၲန္တို႔ျဖင့္ သင္ယူထားေသာ သမန္းက်ား အတတ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သမန္းက်ား အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။

(၁) လူစင္စစ္ကေန တကယ့္က်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားေသာ အမ်ိဳးအစား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၂ နာရီခန႔္ က်ားဘဝ ေရာက္သြားပါတယ္)

(၂) လူစင္စင္ကေန တကယ့္က်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းမသြားဘဲ က်ားကဲ့သို႔ တိရစာၦန္စိတ္ဝင္လာေသာ အမ်ိဳးအစား (ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီခန႔္ တိရစာၦန္စိတ္ ဝင္ေနတတ္ပါတယ္)

(၃) လူျဖစ္လိုက္ တကယ့္ က်ားျဖစ္လိုက္ႏွင့္ တစ္လွည့္စီ ကူးေျပာင္းေနေသာ အမ်ိဳးအစား (ဆိုလိုတာက လူေနအိမ္ေတြနား ေရာက္ရင္ သာမန္လူ ျဖစ္သြားၿပီး ေတာတြင္းထဲ ေရာက္သြားရင္ တကယ့္က်ား ျဖစ္သြားတာမ်ိဳး၊ အဲဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အခ်ိန္အၾကာဆုံး ကူးေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္)

သမန္းက်ားေတြမွာ လူစင္စစ္ကေန က်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းမယ့္ အမ်ိဳးအစားေတြက အခ်ိန္အားျဖင့္ လျပည့္ညနဲ႔ လကြယ္ညေတြမွာ ကူးေျပာင္းၾကပါသည္။ လူစိတ္ကေန က်ားတိရစာၦန္စိတ္ ဝင္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ အခ်ိန္ လျပည့္ေန႔ လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ လကြယ္ေန႔ေတြမွာ လူစိတ္ေပ်ာက္ၿပီး က်ားတိရစာၦန္စိတ္ ဝင္တတ္ပါသည္။

ကူးေျပာင္းပုံကေတာ့ လူသူမရွိတဲ့ ကြင္းျပင္လို ေနရာမ်ိဳးမွာ လူ႔စိတ္ကေန တိရစာၦန္စိတ္ ဝင္ေစသတည္းလို႔ အာ႐ုံျပဳလိုက္တာနဲ႔ စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီး တကယ္ က်ားတစ္ေကာင္လိုပဲ သြားလာ လႈပ္ရွားပါေတာ့သည္။

အသံကအစ လူလို မေျပာတတ္ေတာ့ဘဲ က်ားလို ဟိန္းေဟာက္တာမ်ိဳး ျဖစ္လာပါသည္။ လူျဖစ္လိုက္ က်ားျဖစ္လိုက္ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ႀကိဳက္တဲ့ေဒသမွာ လူကေန က်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္သလို က်ားအျဖစ္ကေန ခ်က္ခ်င္း လူအျဖစ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။

အမွတ္(၁)အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အမွတ္(၂) အမ်ိဳးအစားကေတာ့ သူတို႔ ကူးေျပာင္းရမယ့္ အခ်ိန္မကုန္သေ႐ြ႕ လူ႔ဘဝ လူ႔စိတ္ ျပန္မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။

သမန္းက်ားေတြမွာ လူကေန က်ားစင္စစ္ ျဖစ္သြားရင္ေသာ္လည္းေကာင္း။ လူကေန က်ားစိတ္ေပါက္သြားရင္ေသာ္လည္းေကာင္း လူေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ အႏၲရာယ္ မျပဳပါဘူး။

သူတို႔ဘာသာ စိတ္ႀကိဳက္ က်ားဘဝနဲ႔ က်ားစိတ္နဲ႔ ခုန္လိုက္ေပါက္လိုက္ ဟိန္းလိုက္ေဟာက္လိုက္ ေနၾကပါသည္။ တစ္ခါတေလေတာ့ က်ားသဘာဝ အမဲလိုက္ၾကပါသည္။ ေတာထဲက ယုန္ေလးေတြ ဆိတ္က ေလးေတြ ကိုက္ခ်ီလာမ်ိဳးရွိေပမယ့္ လူေတြကို အႏၲရာယ္ မေပးတတ္ပါဘူး။

အမွတ္(၃) အမ်ိဳးအစားကေတာ့ လူကို ဒုကၡမေပးပါဘူး။ အဲဒီ အမ်ိဳးအစားက အရမ္းရွားပါးလို႔ပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ပဲခူး႐ိုးမ ရွမ္း႐ိုးမ ေတာင္ေျခတစ္ဝိုက္မွာ သမန္းက်ား မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ေတြဟာ ကိုယ့္႐ြာကိုယ္တည္ၿပီး ေနၾကပါသည္။ အခု ေခတ္အခါမွာေတာ့ အဲဒီအမ်ိဳးအႏြယ္ေတြဟာ လူေတြနဲ႔ ေရာေႏွာ ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။

သမန္းက်ား ပညာသည္ေတြဟာ သာမန္လူေတြလိုပါပဲ။ ပုံသဏၭာန္ ထူးျခားမႈ၊ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္ပုံ ထူးျခားမႈ လုံးဝမရွိပါဘူး။ သမန္းက်ား အခ်င္းခ်င္းေတာ့ သိၾကပါသည္။ သမန္းက်ားပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ရင္ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက အမွတ္တမဲ့ ကိုယ့္ေျခတစ္ဖက္ကို ေနာက္ကို ဆုတ္လိုက္ၾကပါသည္။

သမန္းက်ား ပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕သည့္ အခ်ိန္က်လွ်င္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေျခေထာက္ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္တဲ့ ပုံစံနဲ႔ အ႐ိုေသေပးပါသည္။ အထက္လမ္း ဆရာေတြကို ေတြ႕တဲ့ အခါက်ရင္လည္း ဒီလိုပဲ ေျခတစ္လွမ္း ေနာက္ဆုတ္ၿပီး အ႐ိုအေသေပးပါသည္။

ေအာက္လမ္းတို႔ စုန္း စသည့္ အတတ္ပညာရွင္တို႔နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ ေရွ႕ကို ေျခႏွစ္လွမ္းတိုးၿပီးေတာ့ မင္းတို႔ကို ငါ သိတယ္ဆိုတဲ့ ပုံစံျပပါသည္။

ဘုန္းႀကီးေတြ ဘာေတြ ေတြ႕ရင္ ေနာက္ကို ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ကာ လက္အုပ္ခ်ီသည္။ ေငြတစ္ေထာင္ လႉဒါန္းပါသည္။ အရင္ေခတ္ကေတာ့ ေငြတစ္က်ပ္၊ ေငြတစ္မတ္၊ ေငြဒဂၤါးတစ္ျပား လႉဒါန္းပါသည္။ မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာ ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*