တဦးတည္းေသာအမ်ိဳးသမီးသွ်မ္းေစာ္ဘြား (သို႔) စဝ္နန္းတစ္ထီလာ

တဦးတည္းေသာအမ်ိဳးသမီးသွ်မ္းေစာ္ဘြား (သို႔) စဝ္နန္းတစ္ထီလာ
တဦးတည္းေသာအမ်ိဳးသမီးသွ်မ္းေစာ္ဘြား (သို႔) စဝ္နန္းတစ္ထီလာ

တဦးတည္းေသာအမ်ိဳးသမီးသွ်မ္းေစာ္ဘြား (သို႔) စဝ္နန္းတစ္ထီလာ

စဝ္နန္းတစ္ထီလာဟူသည္မွာ အမ်ားကေခၚေဝၚေနေသာ အမည္ျဖစ္သည္။ စဝ္နန္းတစ္ထီလာကို သွ်မ္းဘာသာျဖင့္ “စဝ္နန္းဒိပ္ဓိဋာ”ဟုေခၚသည္။ ယင္းေဝါဟာရသည္ ပါဠိေဝါဟာရ ”ေဒဝဓိတာ”မွ ဆင္းသက္ေသာ နတ္သမီးဟုအနက္ရသည္။ စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္က်ိဳးခိုင္၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးျဖစ္သည္။ ေစာ္ဘြားဆိုသည္မွာ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ျဖစ္ၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ အ႐ိုက္အရာဆက္ခံၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲ ရာထူးျဖစ္သည္။

က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းအထိ မင္းမ်ားအျဖစ္ ျပည္နယ္တြင္ တစ္ထီးတစ္နန္း ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ စဝ္နန္းတစ္ထီလာ၏ေမြးခ်င္းေနာင္ေတာ္မွာ စဝ္ေကာင္ခမ္းဖူးျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာ္မွာ စဝ္ေက်ာက္အင္းထလိုင္းျဖစ္သည္။ေစာနန္းတစ္ထီလာကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၁တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူမအသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္၊ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ခမည္းေတာ္က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားႀကီး ကံကုန္ခဲ့သည္။

စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ မိန္းမသားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမင္းစီးေတာ္၍ အတိုက္အခိုက္ အလြန္ဝါသနာထုံသျဖင့္ က်ိဳင္း႐ုံးႀကီး စစ္မ်က္ႏွာအထိ လိုက္သြားခဲ့ဖူးသည္။ ေယာက္်ားမ်ား ပီးေဆးထိုးသည္ကို သူလည္းလိုက္ထိုးသည္။ သူ၏ လက္ေမာင္းႏွစ္ဘက္စလုံးတြင္ စက္အင္းအမ်ားအျပား ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ သူသည္ မိန္းမသားျဖစ္ေသာ္လည္း ေယာက္်ားမ်ားကဲ့သို႔ ရဲစြမ္းသတၱိ ျပည့္စုံသူ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ ကြၽမ္းက်င္သည္။

စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ ေနာင္ေတာ္ျဖစ္သူ စဝ္ေကာင္ခမ္းဖူး က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားျဖစ္စဥ္အခါက မစၥတာ ေဂ်ေဂ်ာ့စေကာ့ (J. George Scott)သည္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို ေခါင္းေဆာင္၍ က်ိဳင္းတုံသို႔ ေရာက္လာ၏။ ေဂ်ာ့စေကာ့ႏွင့္ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားေစာေကာင္ခမ္းဖူးတို႔ မၾကာခဏ ျပႆနာတက္ေလ့ရွိသည္။ ေစာေကာင္ခမ္းဖူး၏ညီမေတာ္ စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ အပ်ိဳေတာ္မ်ားၿခံရံလ်က္ အဂၤလိပ္စစ္စခန္းသို႔ သြားေရာက္စုံစမ္း ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။

တစ္ညတြင္ စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ အေႁခြအရံတို႔ၿခံရံလ်က္ ေနာင္ေတာ္အားအသိမေပးဘဲ ေဂ်ာ့စေကာ့တို႔ တည္ခင္းေကြၽးေမြးေသာ ညစာစားပြဲသို႔
တက္ေရာက္ရန္ အဂၤလိပ္စစ္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုညတြင္ပင္ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြား ေစာေကာင္ခမ္းဖူးသည္ ႐ုပ္ဖ်က္၍ မိမိ၏ ရဲမက္ဗိုလ္ပါမ်ားကို ေခၚေဆာင္ၿပီးလွ်င္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

စစ္စခန္းသို႔ေရာက္လွ်င္ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြား၏တပ္မ်ားက အဂၤလိပ္စစ္တပ္အား ဝိုင္းရံထားသည္ကို စဝ္နန္းတစ္ထီလာ၏ အတြင္းလူယုံမ်ားမွတဆင့္ သိရွိသြားေသာအခါ မိမိမကယ္လွ်င္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုး၍ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေဂ်ာ့စေကာ့ကို ေခၚေဆာင္သြားသည့္အတြက္ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ရသည္။

က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေကာင္ခမ္းဖူးသည္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ကံကုန္ခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္က ေစာ္ဘြားအ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံမည့္ သူ႔ညီေတာ္ ေစာေက်ာက္အင္းထလိုင္းမွာ ေစာ္ဘြားျဖစ္ရန္ အသက္မျပည့္ေသးသျဖင့္ အစ္မေတာ္စဝ္နန္းတစ္ထီလာက ေစာ္ဘြားကိုယ္စား က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားအျဖစ္ ေခတၱအုပ္ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ရသည္။

(၂)ႏွစ္ၾကာ၍ ေမာင္ေတာ္နန္းတက္ၿပီးမွသာ စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြားႏွင့္လက္ထပ္ၿပီး က်ိဳင္းခမ္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္သည္။ က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြားႏွင့္ “စဝ္ေဟာင္းခမ္း” အမည္ရွိ သားတစ္ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြားအား ခြဲခြာ၍ က်ိဳင္းတုံတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သည္။ သားေတာ္ အသက္(၁၁)ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြားႀကီး ကံကုန္ခဲ့ရာ က်ိဳင္းခမ္းနယ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမရွိ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ (၁၁)ႏွစ္ၾကာ အမ်ိဳးသမီးေစာ္ဘြားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ရသည္။

သူမ က်ိဳင္းခမ္းနယ္ကို ေစာ္ဘြားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခါက ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မႀကီးဝိတိုရိယ အိႏၵိယသို႔ တိုင္းခမ္းလွည့္လည္ေရာက္ရွိစဥ္ စဝ္နန္းတစ္ထီလာကို ေဒလီမင္းပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့၍ တက္ေရာက္ခဲ့ရေသးသည္။

စဝ္နန္းတစ္ထီလာသည္ သားေတာ္အ႐ြယ္ေရာက္လွ်င္ သူ႔ဖခင္ အ႐ိုက္အရာျဖစ္သည့္ က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြားရာထူးကို ဆက္ခံေစ၏။ သို႔ေသာ္လည္း သားေတာ္သည္ အေျမာ္အျမင္မရွိဘဲ သတိလက္လြတ္ျဖစ္ကာ အိမ္ေတာ္အမႉ႔ထမ္းတစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

ဤတြင္ သူသည္ ေစာ္ဘြားရာထူးမွ အခ်ခံရသည္။ သူ၏ က်ိဳင္းခမ္းျပည္နယ္ကိုလည္း မိုးနဲေစာ္ဘြားပိုင္နက္ထဲသို႔ ပူးေပါင္းသြတ္သြင္းလိုက္သည္။ က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြားေဟာင္းကို ေတာင္ႀကီးသို႔ပို႔၍ ပင္စင္အနည္းငယ္ေပးကာ ေနထိုင္ေစသည္။ သူသည္ သားသမီးမ်ားစြာ ထြန္းကားသည္။

အႀကီးဆုံးသားမွာ စဝ္သီဟျဖစ္ၿပီး အသက္ (၂၀)အ႐ြယ္တြင္ ဘိုးေလးအင္ထလိုင္း၏သား က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စဝ္သီဟသည္ သူ႔အေဖ၏ဝမ္းကြဲအစ္ကိုကို သတ္သူအျဖစ္ ရာဇဝင္တြင္သြားခဲ့သည္။

ေမာရစ္ေကာလစ္ကသူ၏စာအုပ္ “Lords of theSunset” စာအုပ္၌ စဝ္နန္းတစ္ထီလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ ေရးသားထားေလသည္။ “ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ တစ္ထီလာကို ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

သူမသည္ ေသးသြယ္ႀကဳံလွီၿပီး ေရွးဆန္သည့္ အဘြားႀကီးတစ္ေယာက္အသြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေခါင္းေပါင္းႀကီးေအာက္တြင္ မ်က္ႏွာမွာအေရးအေၾကာင္းမ်ား ထင္ေနၿပီး ပါးေရမ်ားတြန္႔လိပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မ်က္လုံးအစုံမွာ စူးရွေတာက္ေျပာင္သည္။ ဝရန္တာေပၚသို႔ သူတျဖည္းျဖည္း တက္လာသည္။ သူ႔အသက္သည္ ၆၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ရာ အနည္းငယ္ ဖင့္သည္။ ဝရန္တာေပၚသို႔ အမ်ိဳးသမီးေလးတစ္ေယာက္က တြဲပို႔ရသည္။ အတြင္းမွာ သားေမြးခံ၍ ခ်ဳပ္ထားသည့္ သွ်မ္းအက်ႌကို ဝတ္ထားသည္။ ယင္းေအာက္တြင္ သစ္အယ္သီးေရာင္ပိုးအက်ႌ ရွိသည္…

လက္ဖက္ရည္စားပြဲမွာ သူထိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး ဗမာစကားျဖင့္ ေျပာၾကသည္။ ခဏေလးအတြင္းမွာပင္ သူ႔အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ သိခဲ့ရသည္။ ေစာေစာက ၾကားထားသည္တို႔ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး စ႐ိုက္မွန္ ေပၚလာသည္။ အလြန္ဉာဏ္ႀကီးၿပီး ထက္ျမက္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။

သြက္လက္သည္။ အားမာန္အျပည့္ရွိသည္။ အသက္ႀကီးၿပီမို႔ စိတ္ဓာတ္က်၍ မသြား။ စကားေျပာလွ်င္ ဟန္အမူအရာ အျပည့္ပါသည္။ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာသည္။ ျမန္လည္းျမန္သည္။ အေရာင္လက္ေနသည့္ မ်က္လုံးႏွင့္ ရႈံ႕တြဝင္းပေနသည့္မ်က္ႏွာကို ျမင္သည္။

စကားေျပာၾကရင္း ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားအေၾကာင္း ေရာက္သြားၾကသည္။ ရွမ္း(သွ်မ္း)ျပည္နယ္တြင္ ေလာင္းကစားသည္ ၃၆ ေကာင္ထီႏွင့္ အျခားေလာင္းကစားမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ရွင္းျပသည္။ ေလာင္းကစားမွ ေငြေၾကးစို႔စို႔ပို႔ပို႔ရ၍ နယ္ရွင္မင္းသားတစ္ေယာက္ မည္သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္ကိုလည္း ေျပာျပသည္။

ဗမာလို ေျပာေနေသာ္လည္း နယ္ရွင္မင္းသားဆိုသည့္ စကားလုံးေၾကာင့္ သူဆိုလိုသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ သေဘာေပါက္သည္။ သူသည္မွာ မက္ခီယာဗယ္လီ(Niccolo Machiaveli, 1469-1527) ၏ ရာေဇာဝါဒက်မ္းကို ၫႊန္းလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

(အႂကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကို မက္ခီယာဗယ္လီကေထာက္ခံသည္။ မင္းတို႔မည္သည္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံတို႔ ညီၫြတ္မႈအတြက္ ရက္စက္တန္ ရက္စက္ရသည္ “။ဟု သူ၏ “The Prince” က်မ္း၌ တင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၁၅၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရးခဲ့သည့္ က်မ္းျဖစ္သည္။)

ဤသည္မွာ တစ္ထီလာ၏ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ သူ႔ကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္လာသည္။ သူကား ယခုအထိ ကြၽန္ေတာ္ တြ႕ဖူးသည့္ ေဟာ္နန္းေဒဝီမ်ားႏွင့္ မတူ။ သူတို႔သည္ ေဟာ္နန္းကို မွီ၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတတ္ပညာကို ကြၽမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္သည္။

လက္ေအာက္ အမႉ႔ထမ္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းကို အက်ိဳးရွိရွိ ခ်ဥ္းကပ္တတ္သည္။ ျပည္နယ္တြင္ သူ႔ၾသဇာမွာ ႀကီးမားသည္။သူသည္ မုဆိုးမ မဟာေဒဝီ ျဖစ္သည္။ ပင္စင္ အေထာက္အပံ့ အနည္းငယ္ျဖင့္ေနထိုင္စားေသာက္ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဟာ္နန္းအေတြ႕အႀကဳံ ႂကြယ္ဝသည္။ လက္ေတြ႕အရ အသိပညာ ျပည့္စုံသည္။ သူႏွင့္ ေတြ႕သမွ်ကို ေကာင္းစြာ သိမ္းသြင္းႏိုင္သည္။ သူ႔ေသာကကို သူသိသည္။ သူ႔ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ခ်ဥ္းကပ္၍ မရ။ သူ႔အတြက္ တစ္ခုခု ျမတ္စြန္းမွအဆင္ေျပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သူသည္ အလြန္ သတၱိေကာင္းသည္။ တစ္ထီလာသည္ လယ္ေျမတိုက္တာ အိုးအိမ္တို႔ျဖင့္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနခဲ့ရသည္။အေႁခြအရံ ေပါမ်ားခဲ့သည္။ သူ႔ေခတ္ကမူ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ။ ျခေသၤ့လို ရဲရင့္သူ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အတတ္ပညာကို ကြၽမ္းက်င္ပါးနပ္စြာ အသုံးျပဳလ်က္ သူ႔နယ္ပယ္တြင္ မင္းလုပ္ခဲ့ေသာ (သွ်မ္း)ရွမ္းျပည္နယ္၏ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီေစာ္ဘြား စဝ္နန္းတစ္ထီလာကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကပင္ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ပေဒသရာဇ္ စနစ္တြင္ မိန္းမသား ျဖစ္ေသာ္လည္း ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္တန္းတူ မင္းလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သူ႔အရည္အေသြးကိုကား လူတိုင္းအသိအမွတ္ ျပဳရမည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

တုံဂပူရိသခင္မ

က်ိဳင္းတုံ က်ိဳင္းတုံလို႔… လြယ္လြယ္ေျပာေနၾကတဲ့ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းက ၿမိဳ႕ေလးတၿမိဳ႕ဟာ ေရွးယခင္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ အတိတ္သမိုင္းေတြနဲ႔ ျပည့္နက္ေနတဲ့သွ်မ္းသမိုင္း၀င္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းတခုပါ..

က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ေလးဟာ ေရွးယခင္ထဲကစႏၵာရကြမ္း၊ ေခမရဋ္၊ တုံဂပူရိ၊ ေခမာ၀ရ၊ တိုင္းဂုံျပည္ဟု ငါးမည္ရတဲ့.သမိုင္း၀င္ သွ်မ္းၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းဆိုလည္းမမွားပါ…(AD -1243)ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၆၀၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး(AD – 1962) ခု ေကာဇာသကရာဇ္ ၁၃၂၄ ခုႏွစ္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ေစာ္ဘြားဦးေရက စုစုေပါင္း (၄၉) ပါးရွိတယ္လို႔ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္

က်ိဳင္းတုံေဒသေန ဌာေနသွ်မ္းမ်ားက နမ့္ခိင္ျမစ္ကိုအစြဲျပဳ ေနထိုင္လာခဲ့တာေၾကာင့္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးေတြကိုသွ်မ္းလို တိုင္းခိင္ လို႔ေခၚဆိုခဲ့ၾကရာ တခ်ိဳ႕ေတြ ေခၚဆိုတဲ့ အသံမပိသတာေၾကာင့္ ခိင္ကို “ဂုံ” ဟုထြက္ခါ ဂုံသွ်မ္းလူမ်ိဳးဟု ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ေရးသားလာၾကတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္

တိုင္းခိင္လို႔ေခၚတဲ့ ဂုံသွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ တုံဂပူရိသခင္မ တစ္ပါးကေတာ့… ” စဝ္နန္းတိပ့္ထီလာ” 1871- 1886(Sao Nang Tip Htila) ပဲျဖစ္ပါတယ္..တိပ့္ထီလာဆိုတဲ့ နာမည္ဟာ ပါဠိသက္ ဂုံစကားျဖစ္ၿပီး ” ေတ၀ထိတု, ” “နတ္သုဒၶါ” “ေခ၊င္းrဖွီရွင္;လီrဖွင္းယ္ု,”(The Magic Elixer, The Grand Paregoric,The Ambrosia of Heaven ) လို႔ အမည္ရတယ္ဆိုပါတယ္…

စဝ္နန္းတိပ့္ထီလာဟာ တုံဂပူရိတိုင္းရဲ႕ ၃၈ ဆက္ေျမာက္ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ကြဏ္တိုင္း (Sao Kawng Tai) နဲ႔ မဟာေဒဝီ စဝ္မိုင္းခမ္ခမ္း Sao Mong Keng Hkeng တို႔ကေနေမြးဖြားသန႔္စင္လာခဲ့တဲ့ ေတာ္၀င္အႏြယ္ဖြားပဲ ျဖစ္ပါတယ္

တုံဂပူရိ တိုင္းရဲ႕ ၃၉ဆက္ေျမာက္ ေရေျမ့သခင္အရွင္စဝ္ဖွလုံ စဝ္ကြဏ္ခမ္းဖူ (Sao Kawng Hkam Hpoo) နဲ႔ ၄၀ ေျမာက္အရွင္စဝ္ဖွလုံ စဝ္ကြဏ္းေက်ာက္အင္ထလိုင္း(Sao Kawng Kiao Intaleng) ရဲ႕ညီမေတာ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္

သကၠရာဇ္ 1890 မွာစဝ္နန္းတိပ့္ထီလာဟာ က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြား စဝ္ခြန္အုန္းနဲ႔ လက္ဆက္ၿပီး သားေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္… သားေတာ္ေလး ဖြားျမင္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ေစာ္ဘြားနဲ႔ ျပတ္စဲၿပီး က်ိဳင္းတုံမွာ ျပန္သြားေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္

1893 ခုႏွစ္အေရာက္မွာ အကိုေတာ္ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားနတ္႐ြာစံလို႔ ေမာင္ေတာ္စဝ္ကြဏ္းေက်ာက္အင္ထလိုင္း ေစာ္ဘြားအရာ ဆက္ခံဖို႔ အသက္ မျပည္ေသးတာေၾကာင့္ သူမဟာ 1893 – 95 အထိ ေစာ္ဘြားရာကို ပထမဦးဆုံး ဆက္ခံခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္..

စဝ္နန္းတစ္ထီလာဟာ ေမာင္ျဖစ္သူ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားစဝ္ကြဏ္းေက်ာက္အင္းထလိုင္း နဲ႔အတူ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ေဒလီၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ခုနစ္ေယာက္ေျမာက္ အက္ဒြက္ရဲ႕ နန္းတက္ေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားကိုလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္…

အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက သူမဟာ က်ိဳင္းခမ္းနယ္ကို သားေတာ္ကိုယ္စား ရင္ခြင္ပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ မဟာေဒဝီတစ္ပါး ျဖစ္တာမို႔ အႀကီးအကဲ အေနနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သေဘာမ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလမ္းခရီးမွာ သူ႔မွာပါလာတဲ့ လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းေတြသူခိုးခိုးခံရလို႔ ပၪၥမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္နဲ႔အတူ တိုင္းခန္းလွည့္လည္လာတဲ့ ေမရီမိဘုရားနဲ႔ ေတြ႕ခ်ိန္မွာဝတ္စရာ အဆင္တန္ဆာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိပဲ ေတြ႕ခဲ့ရပါသတဲ့…

ေမရီမိဖုရားက ဒါကို သိသြားၿပီး သူဝတ္ထားတဲ့ လက္စြပ္တစ္ကြင္းကို ခြၽတ္ၿပီး သခင္မစဝ္တစ္ထီလာေဒဝီလက္မွာ ဝတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ေဒလီၿမိဳ႕ ဒါဘာပြဲမွာ တစ္ဦးတည္းေသာ ဆင္စီးၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့သူသွ်မ္းအမ်ိဳးသမီးေစာ္ဘြားရယ္လို႔ ထင္ရွားလာသူ ျဖစ္ပါတယ္

1895 ခုႏွစ္မွာပဲ သူမရဲ ခင္ပြန္း က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြားစဝ္ခြန္အုံး ကံေတာ္ကုန္လို႔ ဆက္ခံမယ့္ သားေတာ္ေလးဟာ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ စဝ္တိပ့္ထီလာသခင္မကပဲ သားေတာ္ေလးကို ရင္ခြင္ပိုက္ ၁၂ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ေပး ခဲ့ရျပန္ပါတယ္ …

က်ိဳင္းခမ္းကေန ထြက္လာၿပီးေနာက္ … စဝ္နန္းတိပ့္ထီလာ သခင္မဟာ တ႐ုတ္ေတြ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ လာတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေတြကို ေမာင္ေတာ္နဲ႔အတူ တိုက္ထုတ္ၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္ မိုင္းပူးလုံမွာ ေလးႏွစ္ေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ စိုးစံေနထိုင္ေတာ္မူခဲ့ပါေသးတယ္

အဲဒီေနာက္ မွာေတာ့ သားျဖစ္သူကို အာဏာလြဲေပးၿပီးသခင္မဟာ ကုန္သည္အလုပ္ကို စတင္လုပ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သခင္မဟာ ဆင္ေတြေမာ္ေတာ္ကားေတြကအစ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ဖူးတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဝန္တင္ ျမည္းေတြ လားေတြနဲ႔ ေနရာအႏွံ႔ကိုလည္း ေရာက္ခဲ့ဖူးသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ ကုန္သည္တိုင္းက ေလးစားရသူ တေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သခင္ဟာ သူ႔ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားကို ဆိုဆုံးမေလ့ရွိတဲ့စကားကေတာ့ (ေစာ္ဘြားဘ၀ဘဲေရာက္ေရာက္၊ ကုန္သည္ဘ၀ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဓိက က ဘယ္ဘဝေရာက္ေရာက္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာစြာနဲ႔ ရပ္တည္ေနႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးဆုံးဘဲ ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိေၾကာင္းပါပဲ

မွတ္ခ်က္ (ဝီကီမွာ Andrew Dalby ေရးထားတာမွာေတာ့ တစ္ထီလာဟာ ပထမ က်ိဳင္းခမ္းေစာ္ဘြားနဲ႔ ျပတ္စဲၿပီးေနာက္အိမ္ေထာင္ ျပဳတယ္လို႔ ပါေပမယ့္ ဘယ္သူနဲ႔ ျပဳတယ္ဆိုတာေတာ့ မေတြ႕ရပါဘူး က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြား အဆက္အႏြယ္ အန္ကယ္ဦးခိုင္းမြန္ ေျပာျပရာမွာေတာ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ျပဳတယ္ဆိုတာ မၾကားမိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္)

စဝ္နန္းတိပ့္ထီလားဟာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး စိတ္သေဘာထားျပည့္၀သူလို႔ နာမည္ႀကီး႐ုံမကတုံရပူရီ(ေခၚ) က်ိဳင္းတုံ ၊က်ိဳင္းခမ္း၊ မိူင္းပူးလုံ ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ကို စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အထင္ကရ အမ်ိဳးသမီးေစာ္ဘြားႀကီး တဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္

ေကာလစ္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္မွာ တစ္ထီလာေဒဝီဟာ အသက္ ခုနစ္ဆယ္နီးပါး ျဖစ္ေနပါၿပီ။နာမည္အလြန္ႀကီးတဲ့ တစ္ထီလာေဒဝီကို ေကာလစ္ဟာတကူးတကကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ထီလာေဒဝီဟာ သူ႔အေဖျဖစ္တဲ့ ေစာ္ဘြားကသူတို႔နယ္ထဲလာတဲ့ ဆာေဂ်ာ့စေကာ့ကို လုပ္ႀကံဖို႔ စီစဥ္ေနတာကို ျမင္းစီးၿပီး ကယ္တင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္

ေကာလစ္ရဲ႕ စာအုပ္ထဲမွာေတာ့ မဟာေဒဝီဟာ အသက္၆၉ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတတ္ပညာကို ေကာင္းစြာ ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူ၊ ဩဇာႀကီးသူ၊ ထက္ျမက္သူ၊ အသိပညာ ျပည့္စုံသူ၊ ထက္ျမက္သူ၊ သြက္လက္ၿပီး အားမာန္အျပည့္ရွိသူ စတဲ့ ဝိေသသေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းထားတာကိုပါ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္

ဒါေပမယ့္လည္း တခ်ိန္က လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ျခေသၤ့တစ္ေကာင္လို ထက္ျမက္ခဲ့တဲ့ တစ္ထီလာေဒဝီဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အက်ပိုင္းကိုေရာက္လို႔ ေနခဲ့ပါၿပီ။သူ႔ရဲ႕ အေရာင္းအဝယ္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း အက်ိဳးအျမတ္ နည္းပါးလာခဲ့ၿပီး ပင္စင္လည္း တစ္လမွာ ခုနစ္ေပါင္နဲ႔ ဆယ္ရွီလင္ပဲ ရပါေတာ့တယ္။

သူမမကြယ္လြန္ခင္မွာ ေလာင္းကစားေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရတယ္လို႔သိရပါတယ္သူမဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာပဲ အေတာ္ၾကာၾကာ ေနထိုင္သြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္၁၉၅၀-၆၀ ခုႏွစ္ေလာက္မွာေတာ့ သူမ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္

ေခတ္သစ္တစ္ခုဆီကို ခ်ီတက္ေနတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တစ္ထီလာေဒဝီဟာ သမိုင္းပုံျပင္တစ္ခုနဲ႔ တူတယ္လို႔ ေကာလစ္က ေရးခဲ့ပါတယ္ေကာလစ္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က ျမန္မာျပည္ရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ တ႐ုတ္သူေဌးႀကီး လင္ခ်င္ေခ်ာင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ခ်င္းေခ်ာင္းၿခံႀကီးထဲမွာ တစ္ထီလာေဒဝီရဲ႕ ပုံတူပန္းခ်ီကားႀကီး ႏွစ္ခုကို ေတြ႕ခဲ့ရပါေသးတယ္

အဲဒီ ပန္းခ်ီကားေတြကို ဆြဲခဲ့သူက နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးဘဉာဏ္ဟု မွတ္သားရပါတယ္Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*