” ေ႐ႊတိဂုံဘုရားဆံေတာ္တိုက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖူးေမ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာဆရာေတာ္ “

" ေ႐ႊတိဂုံဘုရားဆံေတာ္တိုက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖူးေမ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာဆရာေတာ္ "
" ေ႐ႊတိဂုံဘုရားဆံေတာ္တိုက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖူးေမ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာဆရာေတာ္ "

” ေ႐ႊတိဂုံဘုရားဆံေတာ္တိုက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖူးေမ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာဆရာေတာ္ ”

၁၃၂၉ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးေခၚသြား၍ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားေျမာက္ဘက္တန္ေဆာင္းႏွင့္ တည့္တည့္ခန႔္ အေနာက္ဘက္နားေတာ့ အနည္းငယ္က်၏။

တန္ေဆာင္း၏ အလယ္တြင္ လွိူင္ေခါင္းတစ္ခုရွိ၏။ ေ႐ႊတီဂုံေစတီေတာ္ႀကီးဘက္ မ်က္ႏွာမူ၍ ေလွခါးထစ္မ်ားအတိုင္း ေအာက္သို႔ဆင္းသြားရ၏။ ၁၈ ထစ္ခန႔္ဆင္းၿပီးေသာအခါ အေမွာင္ထုေပ်ာက္သြားၿပီး တျဖည္းျဖည္းလင္းလာ၏။

ေဒါက္ခ်ာေဆာင္းရေသ့ႀကီးမ်ား ေဘးဂူနံရံတြင္ ပုတီးစိတ္ေနၾက၏။ ကြၽႏ္ုပ္က အ႐ုပ္မ်ားထင္ၿပီး သြားကိုင္မည္ ျပဳလိုက္ရာ ရေသ့ကေခ်ာင္းဟန႔္လိုက္မွ လက္ကို႐ုပ္လိုက္ေတာ့၏။

ေသခ်ာေရတြက္ၾကည့္ရာ ရေသ့ငါးပါးႏွင့္ဖိုးသူေတာ္ ( ၇ )ပါးကို ေတြ႕ရ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သူတို႔က ဒီမွာ အဓိ႒ာန္လာဝင္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အဟာရသိဒၶိၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေျပာျပ၏။

လာ ကိုယ္ေတာ္ေလး… ဆံေတာ္ျမတ္ကိန္းဝပ္ရာ ေနရာေရာက္ေအာင္ သြားၾကရေအာင္ဆို၍ ဆက္ဆင္းသြားၾကရာ ေအာက္ေရာက္ေလ ပို၍လင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ အလင္းဝင္ေပါက္ကို ရွာေသာ္လည္း မေတြ႕ရ။ ပကတိလင္းေနသလို ျဖစ္ေန၏။

ေအာက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ (၇)ေတာင္ခန႔္အခန္မ်ားဖြဲ႕ထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ အခန္းတိုင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ရွင္သူငယ္မ်ား ရေသ့မ်ားဘိုးေတာ္မ်ား တရားထိုင္ ပုတီးစိတ္သူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေန၏။

ဓါးစက္-လွံစက္မ်ားက တဝုန္းဝုန္းလည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ေက်ာက္႐ုပ္ျဖစ္သြားေသာ ေမာင္ကံ၏ ႐ုပ္ထုကိုလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးကေျပာျပ၍ ေတြ႕ရွိရ၏။ ခန္းမႀကီးအလယ္တြင္ ေရကန္ႀကီးရွိ၏ ထိုေရကန္အလယ္တြင္ ေ႐ႊေလာင္းေလွကေလး တစ္စင္းရွိ၏။

ထိုေလွေပၚတြင္ တဖုႆႏွင့္ ဘလႅိက (သို႔) တပုႆ ႏွင့္ ဘလႅိက ညီေနာင္ ေ႐ႊစင္႐ုပ္ထုႏွစ္ခုက ေ႐ႊတံပိုးျဖင့္ ေ႐ႊၾကာကလပ္ ( ၇ )ဆင့္ကို ထမ္းထား၏။

ထိုေ႐ႊၾကာပန္းခိုင္( ၇ ) ဆင့္မွာ ရတနာမ်ိဳးစုံ စီခ်ယ္ထား၏။ ရႈမၿငီးႏိုင္ ျဖစ္ရ၏။ ထိုေ႐ႊၾကာပန္းခိုင္ထဲတြင္ ပတၱျမားတစ္ထပ္l ျမတစ္ထပ္ lစိန္တစ္ထပ္ ထိုသုံးထပ္ေပၚ တြင္ ဆံေတာ္ျမတ္ကိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။ ဖူးေမ်ာ္ရသည္မွာ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရ၏။

ဆံေတာ္ရွင္ျမတ္မ်ားက ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား တျဖတ္ျဖတ္ကြန႔္ျမဴးေန၏။ ေ႐ႊေလွအပါအဝင္ ဆံေတာ္ျမတ္ကို အလင္းေရာင္တန္းႀကီးက အေပၚကေန ထိုးထား၏။ ဘယ္ကဘယ္လို ထိုးထားမွန္းေတာ့ မသိပါ။ ေ႐ႊပန္းခိုင္ ေငြပန္းခိုင္ ပတၱျမားပန္းခိုင္တို႔ လႉထားသည္မွာလည္းမ်ားျပားလွ၏။ ေရတြက္၍ မရ။

ဆံေတာ္၏ ဝဲယာမွာ ဓါတ္ေတာ္ၾကဳတ္ ( ၃ )လုံးစီ ရွိ၏။ ေ႐ႊၾကဳတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အတြင္းကို ဖူးေမ်ာ္ႏိုင္ရန္ မွန္အေပါက္ေလးမ်ား ပါရွိ၏။ရတနာမ်ားအျပည့္ စီခ်ယ္ထား၏။ ဓါတ္ေတာ္မ်ားကလည္း တျဖတ္ျဖတ္ႏွင့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ကြန႔္ျမဴးေနၾက၏။

ထိုသို႔ေသခ်ာဖူးေမ်ာ္ေနစဥ္မွာပဲ ကန္အတြင္းကေရမ်ား တျဖည္းျဖည့္းျမင့္တက္လာ၏။ ထိုအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ရွင္းျပ၏။ ဒီေရက ပင္လယ္ေရ အတက္အက်နဲ႔ ခ်ိန္ထားတာ ကိုယ္ေတာ္ေလး။ ပင္လယ္ေရနဲ႔အုတ္ေျမာင္းစီၿပီး ျပဳလုပ္ထားတယ္။ ေရွးပညာရွင္ေတြက ေလးစားစရာေကာင္းတယ္ဗ်။

ကဲ… ကိုယ္ေတာ္ေလး ေရာက္တုန္း-ေရာက္ခိုက္ ဆံေတာ္ရွင့္ျမတ္ေရွ႕မွာ ပုတီးစိတ္လိုက္ဦးဗ်။ ကြၽႏ္ုပ္က အရဟံသိဒၶိ ၉ ပါတ္l ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာသိဒၶိ ၉ ပါတ္l သမၼာသမၺဳေဒၶါသိဒၶိ ၉ ပါတ္l သုဂေတာသိဒၶိ ၉ ပါတ္l ေလာကဝိဒူသိဒၶိ ၉ ပါတ္ ေပါင္း ၄၅ ပါတ္ ဘုရားဝါေတာ္အရ စိတ္လိုက္၏။

ၿပီး၍ အမွ်ေဝေသာအခါ ဂူအတြင္းရွိ ရဟန္းသံဃာ ရေသ့သူေတာ္စင္ ဘိုးေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ရွင္သူငယ္မ်ားက … “သာဓု သာဓု သာဓု” “သာဓု သာဓု သာဓု” “သာဓု သာဓု သာဓု ” “ေအာင္ပါေစ ေအာင္ပါေစ ေအာင္ပါေစ” ဟူ၍ ေကာင္းခ်ီးေပးၾကေလကုန္၏။

ထိုအခါ ကြၽႏ္ုပ္ကိုေခၚလာေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သုံးနာရီထိုးခါနီးၿပီျပန္ၾကရေအာင္ ဆို၍ ျပန္လာခဲ့ၾကေလသည္။ (သတၱမေျမာက္ေက်ာ္ေအာငိစံထားဆရာေတာ္အရွင္ဝါယာမာဘိဝံသ) ေရးသားပူေဇာ္သူအားေလးစားစြာခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။

Unicode

” ရွှေတိဂုံဘုရားဆံတော်တိုက်အတွင်း ဝင်ရောက်ဖူးမျော်နိုင်ခဲ့သောဆရာတော် “

၁၃၂၉ ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်နေ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးခေါ်သွား၍ ရွှေတိဂုံဘုရားမြောက်ဘက်တန်ဆောင်းနှင့် တည့်တည့်ခန့် အနောက်ဘက်နားတော့ အနည်းငယ်ကျ၏။

တန်ဆောင်း၏ အလယ်တွင် လှိူင်ခေါင်းတစ်ခုရှိ၏။ ရွှေတီဂုံစေတီတော်ကြီးဘက် မျက်နှာမူ၍ လှေခါးထစ်များအတိုင်း အောက်သို့ဆင်းသွားရ၏။ ၁၈ ထစ်ခန့်ဆင်းပြီးသောအခါ အမှောင်ထုပျောက်သွားပြီး တဖြည်းဖြည်းလင်းလာ၏။

ဒေါက်ချာဆောင်းရသေ့ကြီးများ ဘေးဂူနံရံတွင် ပုတီးစိတ်နေကြ၏။ ကျွန်ုပ်က အရုပ်များထင်ပြီး သွားကိုင်မည် ပြုလိုက်ရာ ရသေ့ကချောင်းဟန့်လိုက်မှ လက်ကိုရုပ်လိုက်တော့၏။

သေချာရေတွက်ကြည့်ရာ ရသေ့ငါးပါးနှင့်ဖိုးသူတော် ( ၇ )ပါးကို တွေ့ရ၏။ ဘုန်းတော်ကြီးက သူတို့က ဒီမှာ အဓိဋ္ဌာန်လာဝင်ကြကြောင်းနှင့် အဟာရသိဒ္ဓိပြီးသူများဖြစ်ကြကြောင်း ပြောပြ၏။

လာ ကိုယ်တော်လေး… ဆံတော်မြတ်ကိန်းဝပ်ရာ နေရာရောက်အောင် သွားကြရအောင်ဆို၍ ဆက်ဆင်းသွားကြရာ အောက်ရောက်လေ ပို၍လင်းလာသည်ကို တွေ့ရ၏။ အလင်းဝင်ပေါက်ကို ရှာသော်လည်း မတွေ့ရ။ ပကတိလင်းနေသလို ဖြစ်နေ၏။

အောက်သို့ရောက်သောအခါ (၇)တောင်ခန့်အခန်များဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ အခန်းတိုင်းတွင် သံဃာတော်များ ရှင်သူငယ်များ ရသေ့များဘိုးတော်များ တရားထိုင် ပုတီးစိတ်သူများဖြင့် ပြည့်နေ၏။

ဓါးစက်-လှံစက်များက တဝုန်းဝုန်းလည်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားသော မောင်ကံ၏ ရုပ်ထုကိုလည်း ဘုန်းတော်ကြီးကပြောပြ၍ တွေ့ရှိရ၏။ ခန်းမကြီးအလယ်တွင် ရေကန်ကြီးရှိ၏ ထိုရေကန်အလယ်တွင် ရွှေလောင်းလှေကလေး တစ်စင်းရှိ၏။

ထိုလှေပေါ်တွင် တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက (သို့) တပုဿ နှင့် ဘလ္လိက ညီနောင် ရွှေစင်ရုပ်ထုနှစ်ခုက ရွှေတံပိုးဖြင့် ရွှေကြာကလပ် ( ၇ )ဆင့်ကို ထမ်းထား၏။

ထိုရွှေကြာပန်းခိုင်( ၇ ) ဆင့်မှာ ရတနာမျိုးစုံ စီချယ်ထား၏။ ရှုမငြီးနိုင် ဖြစ်ရ၏။ ထိုရွှေကြာပန်းခိုင်ထဲတွင် ပတ္တမြားတစ်ထပ်l မြတစ်ထပ် lစိန်တစ်ထပ် ထိုသုံးထပ်ပေါ် တွင် ဆံတော်မြတ်ကိန်းဝပ်တော်မူ၏။ ဖူးမျော်ရသည်မှာ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရ၏။

ဆံတော်ရှင်မြတ်များက ရောင်ခြည်တော်များ တဖြတ်ဖြတ်ကွန့်မြူးနေ၏။ ရွှေလှေအပါအဝင် ဆံတော်မြတ်ကို အလင်းရောင်တန်းကြီးက အပေါ်ကနေ ထိုးထား၏။ ဘယ်ကဘယ်လို ထိုးထားမှန်းတော့ မသိပါ။ ရွှေပန်းခိုင် ငွေပန်းခိုင် ပတ္တမြားပန်းခိုင်တို့ လှူထားသည်မှာလည်းများပြားလှ၏။ ရေတွက်၍ မရ။

ဆံတော်၏ ဝဲယာမှာ ဓါတ်တော်ကြုတ် ( ၃ )လုံးစီ ရှိ၏။ ရွှေကြုတ်များဖြစ်ပြီး အတွင်းကို ဖူးမျော်နိုင်ရန် မှန်အပေါက်လေးများ ပါရှိ၏။ရတနာများအပြည့် စီချယ်ထား၏။ ဓါတ်တော်များကလည်း တဖြတ်ဖြတ်နှင့် ရောင်ခြည်တော်များ ကွန့်မြူးနေကြ၏။

ထိုသို့သေချာဖူးမျော်နေစဉ်မှာပဲ ကန်အတွင်းကရေများ တဖြည်းဖြည့်းမြင့်တက်လာ၏။ ထိုအခါ ဘုန်းတော်ကြီးက ရှင်းပြ၏။ ဒီရေက ပင်လယ်ရေ အတက်အကျနဲ့ ချိန်ထားတာ ကိုယ်တော်လေး။ ပင်လယ်ရေနဲ့အုတ်မြောင်းစီပြီး ပြုလုပ်ထားတယ်။ ရှေးပညာရှင်တွေက လေးစားစရာကောင်းတယ်ဗျ။

ကဲ… ကိုယ်တော်လေး ရောက်တုန်း-ရောက်ခိုက် ဆံတော်ရှင့်မြတ်ရှေ့မှာ ပုတီးစိတ်လိုက်ဦးဗျ။ ကျွန်ုပ်က အရဟံသိဒ္ဓိ ၉ ပါတ်l ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသိဒ္ဓိ ၉ ပါတ်l သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါသိဒ္ဓိ ၉ ပါတ်l သုဂတောသိဒ္ဓိ ၉ ပါတ်l လောကဝိဒူသိဒ္ဓိ ၉ ပါတ် ပေါင်း ၄၅ ပါတ် ဘုရားဝါတော်အရ စိတ်လိုက်၏။

ပြီး၍ အမျှဝေသောအခါ ဂူအတွင်းရှိ ရဟန်းသံဃာ ရသေ့သူတော်စင် ဘိုးတော်များနှင့်တကွ ရှင်သူငယ်များက … “သာဓု သာဓု သာဓု” “သာဓု သာဓု သာဓု” “သာဓု သာဓု သာဓု ” “အောင်ပါစေ အောင်ပါစေ အောင်ပါစေ” ဟူ၍ ကောင်းချီးပေးကြလေကုန်၏။

ထိုအခါ ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်လာသော ဘုန်းတော်ကြီးက သုံးနာရီထိုးခါနီးပြီပြန်ကြရအောင် ဆို၍ ပြန်လာခဲ့ကြလေသည်။ (သတ္တမမြောက်ကျော်အောငိစံထားဆရာတော်အရှင်ဝါယာမာဘိဝံသ) ရေးသားပူဇော်သူအားလေးစားစွာခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*