ခရီးထြက္ရင္လိုရမယ္ရ သိမ္းထားပါ

ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚက လမ္းခြဲေနရာမ်ားလိုအပ္သည္မ်ား ထပ္ျဖည့္ေပးပါ

၃၉မိုင္ (ဘုရားႀကီးလမ္းခြဲ)၊ ၇၂မိုင္ ၂ဖာလုံ (ဒိုက္ဦးလမ္းခြဲ)၊ ၈၃မိုင္ ၃ဖာလုံ (မင္းလွလမ္းခြဲ)။ ၈၃မိုင္ ၆ဖာလုံ (ေက်ာက္တံခါးလမ္းခြဲ)၊ ၁၁၅မိုင္ (ျဖဴးလမ္းခြဲ)၊ ၁၃၈မိုင္ ၁ဖာလုံ (အုတ္တြင္း ၊ ေပါက္ေခါင္းလမ္းခြဲ)။ ၁၄၅မိုင္ (ခေပါင္းတံတား)။ ၁၄၆မိုင္ ၇ဖာလုံ (ေတာင္ငူလမ္းခြဲ)၊

၁၅၄မိုင္ (ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္လမ္းခြဲ)။ ၁၇၃မိုင္ ၂ဖာလုံ (သာဂရလမ္းခြဲ)၊ ၂၂၀မိုင္ ၄ဖာလုံ (ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းခြဲ)၊ ၂၃၃မိုင္ ၄ဖာလုံ (တပ္ကုန္းလမ္းခြဲ)၊ ၂၆၂မိုင္ ၁ဖာလုံ (ေပ်ာ္ဘြယ္လမ္းခြဲ)၊ ၂၈၄မိုင္ ၆ဖာလုံ(မိတၳီလာလမ္းခြဲ)၊ ၃၂၅မိုင္ ၆ဖာလုံ (ျမင္းၿခံလမ္းခြဲ)။

မွတ္ခ်က္။ ။ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး၏ စုစုေပါင္း မိုင္အရွည္မွာ( ၃၆၆မိုင္ ၃ဖာလုံ ) ျဖစ္ပါသည္။ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ (မိုင္ ၆၀) ထက္ပို၍ မေမာင္းသင့္ပါ။

မိုင္တိုင္ ၁၆၅ ႏွင့္ ၁၇၁ အၾကားတြင္ လမ္းေကြ႕မ်ား ရွိပါသျဖင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၈၀ ထက္ပို၍ မေမာင္းသင့္ပါ။

ရန္ကုန္မွ (႐ိုးမအေရွ႕လမ္းပိုင္း) ခရီးမိုင္အကြားေဝးမ်ား

ရန္ကုန္ – ဒိုက္ဦး 86 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေညာင္ေလးပင္ 98 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ဖဒို 115 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – မေဒါက္ 110 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေ႐ႊက်င္ 114 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ပဲႏြယ္ကုန္း 122 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ျဖဴး 142 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေဇယ်ဝတီ 144 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေတာင္ငူ 175 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေရတာရွည္ 192 မိုင္၊

ရန္ကုန္ – ဆြာ 201 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္(လမ္းသစ္) 240 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္(လမ္းေဟာင္း) 250 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေပ်ာ္ဘြယ္ 312 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – မိတၳီလာ 338 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေတာင္သာ 381 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ျမင္းၿခံ 396 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – စစ္ကိုင္း 425 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး 430 မိုင္၊

ရန္ကုန္ – မုံ႐ြာ 495 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ျပင္ဦးလြင္ 472 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေ႐ႊဘို 500 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – တန႔္ဆည္ 560 မိုင္၊ ရန္ကုန္ -လားရႈိး 605 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေတာင္ႀကီး 424 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – လြိဳင္ေကာ္ 377 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ရမ္းၿဗဲကြၽန္း 400 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – တမူး 725 မိုင္

ရန္ကုန္မွ (႐ိုးမအေနာက္လမ္းပိုင္း)

ရန္ကုန္ -လက္ပံတန္း 85 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ျပည္ 179 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေပါက္ေခါင္း 203 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေအာင္လံ 223 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ႀကံခင္း 245 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ျမန္ေအာင္ 250 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေတာင္တြင္းႀကီး 280 မိုင္။ ရန္ကုန္ – မေကြး 331 မိုင္။ ရန္ကုန္ – မင္းဘူး 332 မိုင္။ ရန္ကုန္ – အထက္မင္းလွ 350 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေရနံေခ်ာင္းဆင္ျဖဴကြၽန္း 363 မိုင္။

ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ပန္းေတာင္း 397 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေခ်ာက္ 408 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ပုဂံ-ေညာင္ဦး 431 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ပခုကၠဴ 445 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ျမင္းၿခံ 456 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ႏြားထိုးႀကီး 476 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေတာင္ကုတ္ 279 မိုင္။ ရန္ကုန္ – သံတြဲ 323 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ျဖဴ 400 မိုင္။ ရန္ကုန္ – စစ္ေတြ 634 မိုင္။

ရန္ကုန္မွ (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလမ္းပိုင္း)

ရန္ကုန္ – မအူပင္ 51 မိုင္။ ရန္ကုန္ – အိမ္မဲ 75 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေျမာင္းျမ 102 မိုင္။ ရန္ကုန္ – လပြတၱာ 150 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ဂြ 146 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ဆပ္သြား 182 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေရၾကည္ 90 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ငသိုင္းေခ်ာင္း 93 မိုင္။

ရန္ကုန္ – ဟသၤာတ 96 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ထူးႀကီး 133 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္ 115 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေခ်ာင္းသာ 150 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေငြေဆာင္ 145 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ဖ်ာပုံ 60 မိုင္/85 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ဘိုကေလး 85 မိုင္/105 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေညာင္တုန္း 35 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေက်ာင္းကုန္း 74 မိုင္။

ရန္ကုန္ – ဇလြန္ 86 မိုင္။ ရန္ကုန္ – က်ိဳက္လတ္ 74 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ဝါးခယ္မ 93 မိုင္။ ရန္ကုန္ – က်ဳံေပ်ာ္ 96 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေ႐ႊေလာင္း 78 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ႐ုံးေဒါင့္ 80 မိုင္။ ရန္ကုန္ – က်ိဳက္ပိ 85 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေလးမ်က္ႏွာ 110 မိုင္။ ရန္ကုန္ – သာေပါင္း 142 မိုင္။

ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္- ထားဝယ္- ၿမိတ္လမ္းပိုင္း

ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထို 110 မိုင္။ ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထီး႐ိုး 119 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေတာင္စြန္း 120 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ဘီးလင္း 128 မိုင္။ ရန္ကုန္ – သထုံ 152 မိုင္။ ရန္ကုန္ – မုတၱမ 190 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ 194 မိုင္။ ရန္ကုန္ – မုဒုံ 208 မိုင္။ ရန္ကုန္ – သံျဖဴဇရပ္ 230 မိုင္။

ရန္ကုန္ – က်ိဳကၡမီ 245 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ဘားအံ 180 မိုင္။ ရန္ကုန္ – သာမည 200 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေကာ့ကရိတ္ 235 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ျမဝတီ 279 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေရး 287 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ထားဝယ္ 397 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ၿမိတ္ 550 မိုင္။ ရန္ကုန္ – ေကာ့ေသာင္း 745 မိုင္။

ေနျပည္ေတာ္လမ္းပိုင္း

ေနျပည္ေတာ္ – ရန္ကုန္ 240 မိုင္/250 မိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ – မေကြး 160 မိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ – မႏၲေလး 180 မိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ – ေညာင္ဦး 183 မိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ – ေတာင္ႀကီး 174 မိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ – မုံ႐ြာ 260 မိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ – ေတာင္ငူ 75 မိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ – လြိဳင္ေကာ္ 250 မိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ – ျပည္ 150 မိုင္။

မႏၲေလး လမ္းပိုင္း

မႏၲေလး – ေတာင္ႀကီး 204 မိုင္။ မႏၲေလး – လားရႈိး 175 မိုင္။ မႏၲေလး – မူဆယ္ 288 မိုင္။ မႏၲေလး – မိုးကုတ္ 115 မိုင္။ မႏၲေလး – မင္းလွ 250 မိုင္။ မႏၲေလး – ျပည္ 373 မိုင္။ မႏၲေလး – ေတာင္ငူ 255 မိုင္။ မႏၲေလး – ေက်ာက္ပန္းေတာင္း 155 မိုင္။ မႏၲေလး – ျမင္းၿခံ 96 မိုင္။

မႏၲေလး – ျပင္ဦးလြင္ 42 မိုင္။ မႏၲေလး – ေ႐ႊဘို 70 မိုင္။ မႏၲေလး – ေရဦး 95 မိုင္။ မႏၲေလး – တန႔္ဆည္ 110 မိုင္။ မႏၲေလး – တမူး 295 မိုင္။ မႏၲေလး – ပုလဲ 110 မိုင္။ မႏၲေလး – စဥ့္ကူ 60 မိုင္။ မႏၲေလး – မတၱရာ 20 မိုင္။ မႏၲေလး – ေ႐ြကူ 245 မိုင္။ မႏၲေလး – ဗန္းေမာ္ 270 မိုင္။

မႏၲေလး – ထီးခ်ိဳင့္ 170 မိုင္။ မႏၲေလး – ကသာ 230 မိုင္။ မႏၲေလး – ကေလး 210 မိုင္။ မႏၲေလး – တေကာင္း 130 မိုင္။ မႏၲေလး – သပိတ္က်င္း 90 မိုင္။ မႏၲေလး – ငါးအိုး 200 မိုင္။ မႏၲေလး – ပခုကၠဴ 125 မိုင္။ မႏၲေလး – ဆည္ေတာ္ 30 မိုင္။ မႏၲေလး – မုံ႐ြာ 80 မိုင္#CreditZawgyi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*