" ေ႐ႊတိဂုံဘုရားဆံေတာ္တိုက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖူးေမ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာဆရာေတာ္ "

” ေ႐ႊတိဂုံဘုရားဆံေတာ္တိုက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖူးေမ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာဆရာေတာ္ “

June 20, 2022 linn htet 0

” ေ႐ႊတိဂုံဘုရားဆံေတာ္တိုက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖူးေမ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာဆရာေတာ္ ” ၁၃၂၉ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးေခၚသြား၍ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားေျမာက္ဘက္တန္ေဆာင္းႏွင့္ တည့္တည့္ခန႔္ အေနာက္ဘက္နားေတာ့ အနည္းငယ္က်၏။ တန္ေဆာင္း၏ အလယ္တြင္ လွိူင္ေခါင္းတစ္ခုရွိ၏။ ေ႐ႊတီဂုံေစတီေတာ္ႀကီးဘက္ မ်က္ႏွာမူ၍ ေလွခါးထစ္မ်ားအတိုင္း ေအာက္သို႔ဆင္းသြားရ၏။ ၁၈ ထစ္ခန႔္ဆင္းၿပီးေသာအခါ အေမွာင္ထုေပ်ာက္သြားၿပီး တျဖည္းျဖည္းလင္းလာ၏။ […]