မဟလႅတာတန္ဆာ (ဝတ္႐ုံထည္) အေၾကာင္း

July 11, 2022 thanzin laypyay 0

မဟလႅတာတန္ဆာ (ဝတ္႐ုံထည္) အေၾကာင္း ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါက မဟလႅတာတန္ဆာကို ဆင္ျမန္းရသူမ်ားမွာ ( 1 ) ပုဗၺာ႐ုံေက်ာင္း အမႀကီး ဝိသာခါ , ( 2 ) ဗႏၶဳလစစ္သူႀကီး၏ မိဘုရား မလႅိကာအမ်ိဳးသမီး , ( 3 ) […]