ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တျခားစၾကဝဠာ-တျခားၿဂိဳဟ္ကို ႂကြဖူးသလား...

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တျခားစၾကဝဠာ-တျခားၿဂိဳဟ္ကို ႂကြဖူးသလား…

June 13, 2022 thanzin laypyay 0

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တျခားစၾကဝဠာ-တျခားၿဂိဳဟ္ကို ႂကြဖူးသလား… ” ဘုရားရွင္ တျခားၿဂိဳဟ္ကို ႂကြသြားၿပီး တရားေဟာခဲ့တယ္ ” ဆိုတာ ဒီဇာတ္ေတာ္ကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္က မိန႔္ပါတယ္။ ” အာနႏၵာ၊ ငါဘုရားရွင္ဟာ တစ္ခါတစ္ခါမွာ တစ္ပါးေသာ စၾကဝဠာကို ႂကြၿပီး အဲဒီ စၾကဝဠာက ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ပုံသ႑ာန္ျပဳကာ […]